Twinkle | Digital Commerce

'Daisycon vergroot populariteit onder affiliates'

2017-05-27
180101
  • 2:11

Daisycon geniet de grootste voorkeur van alle affiliatenetwerken onder Nederlandse affiliates. Nummer twee M4N is Tradetracker in populariteit voorbij gestreefd. Reizen blijven het favoriete promotieonderwerp van Nederlandse affiliates, die ook steeds meer brood zien in fashion.

Dat blijkt uit de Yonego Affiliate Enquête, die voor het tweede achtereenvolgende jaar werd gehouden en werd ingevuld door ongeveer vierhonderd Nederlandse affiliates. De meerderheid van de respondenten (62 procent) zegt als particulier bezig te zijn met affiliatemarketing, de rest is bedrijfsmatig actief. Van ongeveer de helft van de affiliates uit het onderzoek komen de maandelijkse inkomsten niet boven de duizend euro uit.

Populariteitslijstje
Waar Daisycon vorig jaar nog favoriet was bij 28 procent van de respondenten, geniet het bedrijf nu de voorkeur van liefst 37 procent. M4N is het favoriete netwerk van 21 procent, tegenover 14 procent een jaar geleden. De voorkeur voor Tradetracker nam af van 20 procent vorig jaar tot 18 procent dit jaar.Aangetekend moet worden dat daisycon, M4N en Tradetracker ook de netwerken zijn waar de respondenten het meest mee samenwerken. De voorkeur voor Daisycon springt er, dit in overweging nemende, wel echt uit.

Cookietijd
Net als vorig jaar stelde Yonego affiliates de vraag welke cookietijd ze over het algemeen eerlijk vinden: nog maar 6 procent zegt een cookietijd tot 15 dagen eerlijk te vinden, waar dat vorig jaar nog 16 procent was. Een meerderheid van de respondenten vindt dat een eerlijke cookietijd niet langer duurt dan 30 dagen:Enkele andere resultaten uit de enquête op een rij:

  • De affiliates klijken over het algemeen terug op een goed jaar. Ongeveer een kwart van de affiliates boekte een inkomstengroei van minder dan 5 procent en ook ongeveer een kwart boekte meer dan 50 procent groei. De overgebleven helft zat daar ergens tussenin.
  • Bijna alle affiliates gaan uit van groei in 2011. Waar 33 procent geen dubbelcijferige percentages verwacht, denkt 21 procent met meer dan 50 procent te kunnen groeien. Net als vorig jaar verwacht slechts 4 procent een daling van de inkomsten.
  • Organisch verkeer via zoekmachines, direct verkeer en Google AdWords worden, in die volgorde, als de belangrijkste verkeersbronnen gezien.
  • Reizen, fashion en telecom zijn de populairste branches om te promoten.
  • Tekstlinks genieten als type affiliatelink een duidelijk voorkeur boven datafeeds en banners.
  • 62 procent van de ondervraagden denkt dat de markt voor Nederlandse affiliatenetwerken zal consolideren.
  • De tevredenheid over het contact met de Nederlandse netwerken is vrij groot. Tegenover 79 procent tevreden respondenten op dit punt, staat 21 procent ontevreden respondenten.

In Twinkle nummer 3, die half maart verschijnt, leest u een uitgebreid artikel over de Yonego Affiliate Enquête 2011 (pdf-rapport).