Twinkle | Digital Commerce

Strijd tegen negatief imago affiliatemarketing

2017-05-27
180101
  • 3:50

Rondom affiliatemarketing is nog een hoop onduidelijkheid. Als het aan Remko Nugteren van TradeDoubler en Robert Schippers van Traffic4u ligt, komt hier direct een einde aan. Beide heren zijn bestuursleden van een nieuwe taskforce van het IAB (Interactive Advertising Bureau) die eind januari van start ging.

Door kennis te delen en een code of conduct af te spreken, wil de taskforce de affiliatebranche professionaliseren.

Tekst: Bram Semeijn

Het is opmerkelijk dat een marketingvorm een taskforce nodig heeft om tot z’n recht te komen. Remko Nugteren, managing director van affiliatenetwerk TradeDoubler, vertelt over de plus- en minpunten van affiliatemarketing: ‘De sterkte van affiliatemarketing is dat het performance based is. Je betaalt voor het resultaat. Het is goed meetbaar en bijzonder transparant. Je kunt precies zien wat iemand voor je doet en dat maakt het heel open. Een zwakte is dat het soms een negatief imago heeft, omdat de indruk bestaat dat er foute partijen aan mee doen. Er zou veel fraude zijn, terwijl dat niet zo is.’

Cowboygedrag
Het negatieve imago van affiliatemarketing heeft ook nog met een aantal andere zaken te maken. Robert Schippers, affiliatemarketingconsultant bij Traffic4u, wijst vooral op het kennisniveau bij de adverteerder. ‘Bij affiliatemarketing pak je een enorme groep consumenten die een eigen website
hebben en jouw producten gaan promoten. Dat is een hele andere manier dan dat je met één bedrijf zaken doet. Al die mensen hebben ook allerlei creatieve ideeën en gaan ook verschillende marketingtools inzetten. Later, wanneer de campagne al is gestart, komen adverteerders erachter dat ze bepaalde dingen eigenlijk niet willen’, aldus Schippers. Nugteren vult hem aan: ‘Er zijn weinig mensen die goed weten wat affiliate-marketing nou eigenlijk is. Dat heeft allerlei consequenties richting de klant, de affiliates en de markt. Het is heel operationeel. En het is absoluut geen rocket science, maar het is heel veel handmatig werk en dat wordt wel een beetje onderschat.’ Een ander probleem is het gebrek aan regels en regulering. Er zijn ook geen organisaties die zich met het handhaven van spelregels bezighouden. Hierdoor kunnen affiliates die slecht werk leveren, ongestraft hun gang gaan. ‘De affiliates konden wanneer ze er bij het ene netwerk werden uitgegooid, doodleuk bij een andere starten. Dan wordt het natuurlijk wel makkelijker om je als cowboy te gedragen’, vertelt Nugteren.

Taskforce
De taskforce affiliatemarketing van het IAB moet duidelijkheid scheppen. Begin vorig jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd met het IAB over een op te richten taskforce. Nugteren heeft hierbij een voortrekkersrol gespeeld. ‘Ik heb gezegd dat ik die schimmigheid weg wil hebben. Het moet een serieuzere club worden. Affiliatemarketing moet een professionelere lading krijgen’, stelt hij. In juni 2009 werd er een kick-off georganiseerd om de problemen aan de kaak te stellen. ‘De kick-off was meteen een groot succes. We zijn ondertussen bij onze dertiende vergadering. En het werkt.’ De taskforce bestaat momenteel uit twintig leden. Hierbij is er opgelet dat verschillende partijen, affiliates, klanten, netwerken en affiliatebureaus in de taskforce zijn vertegenwoordigd. De organisatie moet de verschillende branches overstijgen.

Kennis delen
Het doel van de taskforce is drieledig. Op de eerste plaats staat het delen van kennis centraal. Dat moet door middel van diverse workshops en events worden gerealiseerd. Zo zijn er de Affiliate Marketing Woensdagen, waarvan de eerste in februari was. Tijdens zo’n sessie vertellen diverse partijen over hun ervaringen met affiliatemarketing. De taskforce wil dit event vier keer per jaar houden. Ook staat het maken van een gids op de planning. Deze zal onder IAB-leden worden verspreid. Verder is het idee geopperd om een opleiding affiliatemarketing op te zetten, hoewel de plannen hiervoor nog niet erg concreet zijn. Een andere belangrijke pijler is onderzoek. Zo heeft Blauw Research onlangs in opdracht van het IAB de Nederlandse affiliatemarkt in kaart gebracht. Dit onderzoek is 27 mei tijdens de Affiliatedag in Utrecht gepresenteerd. Uit deze Affiliate Markt Monitor 2009 blijkt dat in Nederland voor 97 miljoen euro wordt besteed aan affiliatemarketing. De omzet die hieraan is gekoppeld, bedraagt 1,3 miljard euro.

Professionalisering
Een laatste pijler bestaat uit het vastleggen van regels om de branche te professionaliseren. Dit moet onder andere worden bereikt door een code of conduct af te spreken. Nugteren: ‘Daarvoor zitten we om de tafel met Thuiswinkel.org en PAN - Platform Affiliate Netwerken. Als deze drie nu afspraken maken over allerlei zaken binnen affiliatemarketing, dat op papier zetten en dan als een soort code of conduct in de Nederlandse markt realiseren. Ja, dan ben je er.’ Momenteel wil de taskforce niet te veel nieuwe regels opleggen. ‘Zo'n code of conduct moet er komen, maar misschien is dat nu nog wat vroeg’, zegt Schippers. ‘We proberen nu vooral onafhankelijke dingen te doen, zoals zo’n onderzoek en de Affiliate Marketing Wednesdays.’ Nugteren: ‘De kennis is voor mij het hoofddoel dit jaar en dan hoop ik ergens in 2011 te kunnen zeggen “Dit zijn de algemene spelregels voor iedereen in de affiliatemarketing”.’

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 6-2010.