Twinkle | Digital Commerce

PAN zoekt integratie met taskforce IAB Nederland

2017-05-27
170130
  • 2:01

De gedragscode die het nieuw opgerichte Platform Affiliate Netwerken (PAN) wil opstellen, moet in de pas lopen met standaarden die de Taskforce Affiliatemarketing van IAB Nederland definieert. ‘Het is niet mijn doel om twee verschillende codes op te stellen’, zegt Remko Nugteren, initiatiefnemer van beide organen.

Nugteren, managing director van TradeDoubler Nederland, werd onlangs benoemd tot voorzitter van IAB’s Taskforce Affiliatemarketing.

Zijn bedrijf is, samen met Daisycon/Paxz, M4N en Zanox, ook grondlegger van PAN. De belangrijkste doelstellingen die PAN heeft gedefinieerd zijn:

* te ijveren voor een grotere transparantie in de markt ten aanzien van de wijze van dienstverlening;
* de opzet, verspreiding en bewaking van gedragscode en gedragsregels voor de eigen leden en branche;
* de opzet, verspreiding en bewaking van een kwaliteitskeurmerk in de branche.

Toevoeging
De Taskforce Affiliatemarketing van IAB, die in mei van start ging, beschouwt het onder meer als zijn taak ‘standaarden, richtlijnen en definities’ op te stellen voor de branche. Aan Nugteren de vraag wat PAN nog toevoegt aan de professionalisering van de marketingdiscipline: ‘Bij PAN zijn alleen de netwerken betrokken. We zijn begonnen met vier netwerken, en we hopen dat de ongeveer tien andere zich ook aansluiten. Dat verhoogt de kwaliteit en de transparantie in de breedte van ons vakgebied en maakt het daarnaast makkelijker om tegenover andere partijen met één stem te spreken.’

'Slagvaardiger'
Bijvoorbeeld binnen de taskforce van IAB (Interactive Advertising Bureau), waar behalve netwerken ook affiliates, adverteerders en online-marketingbureaus aan tafel zitten. Nugteren: ‘Uiteindelijk willen we via PAN één afgevaardigde van de netwerken aanstellen voor het IAB-overleg. Thuiswinkel.org is daar ook mee bezig, maar dan namens de merchants. Zo’n model maakt de taskforce slagvaardiger, want nu praten er erg veel partijen mee.’

De gedragscode van PAN zal als het aan Nugteren ligt dan ook veel gelijkenissen vertonen met de regels die hij met IAB wil opstellen: ‘We gaan kijken of we een en ander kunnen integreren, al zullen er best accentverschillen zijn. Over twee weken staat er weer een IAB-overleg op de agenda en dan kunnen we dit meenemen. Het is niet mijn doel om twee verschillende codes op te stellen.’

Voorkeuren van affiliates
Affiliatemarketing is een snel groeiende marketingtak, waar vooral veel online-retailers garen bij spinnen. De oprichting van overlegorganen getuigt van het volwassen worden van de discpline. Het Bredase internetbureau Yonego voert momenteel een onderzoek uit naar de voorkeuren van affiliates, waar Twinkle later dit jaar over zal publiceren.