Twinkle | Digital Commerce

Alles of niets

2017-05-27
180101
  • 2:06

Dat een optimale presentatie op het internet van essentieel belang is in de 21ste eeuw, is niets nieuws. Het feit dat alleen de beste website telt in de online-markt des te meer.

Tekst: Petra de Vlieger

Onderzoek van WUA! toont aan dat de consumentenvoorkeur voor de nummer twee in de markt maar liefst 35,7 procent lager ligt dan de voorkeur voor de koploper. Reden te meer voor een investering in een ijzersterke internetstrategie. In een hevig concurrerende online-markt is de regel: alles of niets.

Het geheim van websites die het beste presteren, blijkt het optimaal inspelen op de behoeften van de consument. Huidige populaire graadmeters (zoals Google Analytics) meten weliswaar de kwanti¬tatieve performance van een site maar gaan voorbij aan de essentie van een gedegen marktonderzoek, namelijk de kwalitatieve gegevens. Ervaringen van de consument vallen buiten de statistische gegevens, maar juist deze ervaringen blijken inzicht te geven in de sleutel tot succes. Het onderzoek heeft uitgewezen dat verschillende respondenten overeenkomstige eisen koppelen aan websites in een bepaalde branche. Leidend hierin zijn de thema’s ‘vindbaarheid’, ‘doorgaan’ en ‘voorkeur’.

Web Performance Scan
Om de kwalitatieve performance van websites inzichtelijk en meetbaar te maken, ontwikkelde WUA! de Web Performance Scan. Deze scan brengt het oriëntatieproces van de consument in kaart en geeft antwoord op vragen als: ‘waarom kiest een consument voor een bepaalde website?’ en ‘waarom haakt een consument af?’. De inzichten in het oriëntatieproces van de consument die door de scan worden gefaciliteerd, bieden bedrijven richtlijnen voor een internetstrategie gebaseerd op de behoeften van de consument. De Web Performance Scan verschaft inzicht in benodigde verbeteringen en investeringen en belangrijker: het effect hiervan op de waardering en positionering van websites in een bepaalde branche.

Iedereen kan een winnaar worden
Een opvallend detail uit het onderzoek is dat de nummer één positie niet per definitie wordt ingenomen door alom bekende en grote organisaties. De naamsbekendheid of grootte van een organisatie zegt dus niet alles over hun prestaties op internet. Iedere organisatie heeft potentie om de beste op het web te worden en zich daarmee te onderscheiden van de concurrentie. De resultaten van het onderzoek liegen er niet om: the winner takes it all. Een grote uitdaging, of dé kans voor organisaties om nu het onderscheid te maken. Alles of niets dus.

Over het onderzoek
WUA! bracht van april tot oktober 2009 het online-oriëntatieproces van consumenten in achttien verschillende branches in kaart. In totaal hebben 720 respondenten 5.652 websites beoordeeld.

Petra de Vlieger is marketingmanager bij WUA!, een onderzoeksbureau gespecia¬liseerd in web performance scans.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 1-2010.