Twinkle | Digital Commerce

Belangrijkste juridische wijzigingen van 2009

2017-05-26
180101
  • 1:43

Het afgelopen jaar is er op juridisch gebied het één en ander veranderd voor webwinkels. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder voor u op een rij gezet.

Door: Steven Ras

Algemene voorwaarden Thuiswinkel.org
Per 1 januari 2009 zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie in werking getreden. Alle leden van Thuiswinkel.org moeten deze algemene voorwaarden hanteren. Hierdoor krijgt de consument ¬bijvoorbeeld het recht op minimaal veertien dagen bedenktijd. Ook geven deze voorwaarden meer duidelijkheid over prijzen.

Elektronische factuur
In februari 2009 heeft de Belastingdienst de papieren en elektronische factuur aan elkaar gelijk gesteld. Wel geldt voor de elektronische factuur nog een extra voorwaarde: klanten moeten akkoord gaan met elektronische facturatie. Dat kunt u via uw algemene voorwaarden regelen.

Uitbreiding spamverbod
Lange tijd gold het verbod op ongevraagde, elektronische communicatie (spam) alleen voor berichten naar particulieren en consumenten. Naar bedrijven mocht u ongevraagd alle commerciële, ideële en charitatieve e-mails sturen die u wilde. Daar kwam per 1 oktober 2009 een einde aan. Vanaf die datum heeft u ook voor dergelijke e-mails naar zakelijke adressen, een expliciete opt-in (geverifieerde toestemming) nodig van de ontvanger.

SSL-certificaat
Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de beveiliging van webwinkels. Met name een SSL-verbinding ontbreekt nog vaak tijdens het bestelproces. Webwinkels zijn echter wel verplicht persoonsgegevens te beveiligen. Dit is niet alleen een vereiste wat Thuiswinkel.org stelt voor de certificering, maar het is ook een vereiste die voortvloeit uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gebruiksvergoeding verboden
Als de consument een koop op afstand annuleert (her¬roepingrecht), mag de webwinkelier geen vergoeding of andere kosten in rekening brengen voor de periode dat de consument het product heeft kunnen gebruiken. Alleen de kosten van het terugzenden, kan de webwinkelier voor rekening van de consument laten komen. Dat bepaalde het Europese Hof van Justitie op 3 september 2009.

____________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 1-2010