Twinkle | Digital Commerce

Slecht weer doreg bij aan recordomzet

2017-05-26
169130
  • 1:19

Online-retailers hebben maar liefst 45 procent extra omzet per week geboekt in november en december 2009. Da’s veel meer dan de verwachte extra omzet van 37 procent die we rond Sinterklaas bekend maakten. Het slechte weer heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan deze recordomzet tijdens de feestdagen.

Het laatste onderzoek eind december van Blauw Research onder onze leden laat een extra omzet zien van 24 miljoen euro per week. De meeromzet per week van de totale detailhandel daalde in de aanloop naar de feestweken met 7 tot 8 procent ten opzichte van 2008, naar 450 miljoen euro (bron: Detailhandel Nederland). Begin december voerde Blauw Research al een soortgelijk onderzoek uit onder de ruim duizend leden van Thuiswinkel.org, waarin de verwachte extra omzet in de aanloop naar het Sinterklaasfeest werd gemeten. Bij beide onderzoeken werden leveranciers van diensten, zoals aanbieders van verzekeringen, reizen en tickets, buiten beschouwing gelaten.

Uit de resultaten van dit vervolgonderzoek blijkt dat de verwachte omzet dus nog voorzichtig werd ingeschat door onze leden. Zij verwachtten gemiddeld 37 procent extra weekomzet. In de periode van 1 november tot en met 6 december 2009 verwachtten zij een omzet van 73 miljoen euro per week te boeken. Buiten het feestseizoen, in de periode van 1 januari tot 1 november 2009, boekten dezelfde online-retailers een gemiddelde weekomzet van 53 miljoe euro. In de periode van 1 december tot en met 20 december 2009 kwam de gemiddelde weekomzet uit op 77,3 miljoen euro per week.

We beginnen het jubileumjaar van onze vereniging dus met een goed gevoel!