Twinkle | Digital Commerce

Detailhandel Nederland stopt na dit jaar

2020-09-21
1000562
  • [nieuws]
  • 0:49

Koepelorganisatie Detailhandel Nederland houdt het na dit jaar voor gezien. ‘Onvoldoende draagvlak voor continuering van de collectieve belangenbehartiging van de retail door Detailhandel Nederland.’

Dat is vorige week tijdens de Algemene Ledenvergadering van de organisatie besloten. De komende maanden is Detailhandel Nederland nog wel actief. Maar vanaf 2021 stopt de organisatie ermee. Er is nog gezocht naar een ‘effectievere, duurzame en slagvaardigere’ manier om de belangenbehartiging van de retail te organiseren, maar daarvoor was onvoldoende draagvlak onder de achterban. Detailhandel Nederland benadrukt dat de achterban divers is en bestaat uit brancheorganisaties als het CBL, RND en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland.

Momenteel wordt nog gekeken hoe de expertise van de medewerkers en het netwerk kunnen worden overgedragen. De koepelorganisatie vindt het ‘wenselijk’ dat er wel gezocht wordt naar nieuwe allianties om de belangenbehartiging van de retail te blijven waarborgen. ‘Er bestaat vertrouwen dat hier een juiste vorm voor gevonden gaat worden.’