Twinkle | Digital Commerce

Oneeerlijke webpraktijken speerpunt Consumentenautoriteit

2017-11-11
180101
  • 1:42

De Consumentenautoriteit heeft oneerlijke handelspraktijken online aangewezen als topprioriteit voor de komende twee jaar van zijn beleid. Ook misleidende en aggressieve werving krijgen bovengemiddelde aandacht van de toezichthouder.

Deze twee speerpunten worden het sterkst aangezet in de Agenda Consumentenautoriteit 2010-2011, die vandaag werd gepresenteerd. Andere prioriteiten zijn ‘garantie & conformiteit’, ‘nieuwe wettelijke taken’ en ‘de grensoverschrijdende consument’.

De vijf aandachtsgebieden zijn vastgesteld na consultatie van diverse betrokken partijen. Ook de signalen op het informatieloket ConsuWijzer vormden een belangrijke bron.

Problemen en overtredingen
Over de naleving van de regels bij het aanbieden van producten en diensten online zegt de autoriteit: ‘Dit verkoopkanaal groeit sterk, maar met de naleving van de regels is vaak het nodige mis. Dat geldt voor de sms-diensten, maar ook voor de online verkoop van tickets. Daarnaast richt de Consumentenautoriteit zich op online datingdiensten en sociale netwerksites. Dit zijn nieuwe en snel groeiende markten waarvan de toezichthouder in kaart wil brengen welke consumentenproblemen daar spelen en welke overtredingen moeten worden aangepakt.’

Secundary ticket market
De Consumentenautoriteit lijkt zich op het vlak van e-commere dus vooral te willen richten op de secundary ticket market, die sinds enige tijd een eigen branchevereniging heeft. Meer specifiek schrijft de toezichthouder daarover:

‘Veel mensen kopen hun tickets voor concerten en (sport)evenementen via internet. Daarmee zijn vaak aanzienlijke bedragen gemoeid. De Consumentenautoriteit is onlangs gestart met het controleren van de juistheid en volledigheid van informatie op websites van bedrijven die dergelijke toegangskaarten doorverkopen. Deze actie komt voort uit de klachten van consumenten bij ConsuWijzer. Vaak is het consumenten niet duidelijk dat het om de doorverkoop van toegangskaartjes gaat en wat dat betekent. Zo blijken de kaartjes soms ongeldig of is de consument zijn geld kwijt als het concert niet doorgaat.'

'De Consumentenautoriteit heeft de betrokken bedrijven in 2009 een brief gestuurd over de wettelijke verplichtingen waaraan hun websites moeten voldoen. Zij zal de resultaten van deze onderzoeken in de loop van 2010 bekend te maken. Omdat sommige aanbieders ook over de grens kaartjes aanbieden, werkt de Consumentenautoriteit waar nodig samen met haar Europese collega's, met name in Beneluxverband.'