Twinkle | Digital Commerce

Brancheclub voor affiliatenetwerken is goed nieuws

2017-05-26
170130

Het heeft even geduurd, maar ik ben erg blij met de komst van PAN, de nieuwe branchevereniging voor affiliatenetwerken. Het feit dat er gekozen is voor een branchevereniging - en niet voor een platform - toont aan dat het ‘serious business’ is voor de betrokken marktpartijen.

Thuiswinkel.org heeft lange tijd aangedrongen op de vereniging van de netwerken in een platform of brancheorganisatie. Het oprichten van een branchevereniging lijkt bepalend voor het ambitieniveau van de betrokken netwerken. En dat is weer goed nieuws voor de gesprekken die momenteel lopen met de verschillende affiliatemarketingnetwerken over een nieuwe gedragscode tussen webwinkels en netwerken. Dit initiatief krijgt nu nog meer vaart, want het is natuurlijk gemakkelijker te praten met een branchevereniging dan met de vele individuele netwerken, waar op dit moment mee gesproken wordt. Gemaakte afspraken zullen niet meer vrijblijvend worden gemaakt en dat is een goede zaak voor alle betrokkenen.

En tenslotte is de oprichting van de nieuwe branchevereniging natuurlijk niet in de laatste plaats ook goed voor de affiliatemarketingsector zelf. Het zou goed zijn als het nieuwe initiatief snel steun krijgt in de markt van alle betrokken en professionele colleganetwerken.