Twinkle | Digital Commerce

Jaap.nl breekt woningmarkt open

2017-05-27
  • 5:55

Jaap.nl, nog vaak aangeduid als het bijtertje onder de huizensites, bijt niet zo hard meer. Maar aan stelligheid heeft de organisatie nog niets ingeboet: Er zijn twee huizensites, Jaap.nl en Funda, en verder is er niets. Directeur Hans Voorn over transparantie in de woningmarkt en de ambitie om straks alle 7 miljoen huizen van Nederland op Jaap.nl te hebben.

Tekst: Marieke Verdonk

De 1 april-grap vanJaap.nlviel niet bij iedereen in goede aarde. Onder het motto Jaap.nl ruimt op en Ri Ra Recessieweken liet de huizensite de prijzen van de woningen met 20 -procent dalen. Huizenzoekers konden vrijblijvend bieden. De LMV - na de NVM de grootste makelaarsvereniging - was woedend, vertelt Hans Voorn, directeur van Jaap.nl. Ze hebben de samenwerking opgezegd en nog steeds heeft de directeur van LMV geen goed woord voor ons over. Hij dreigde met een schadeclaim, maar aangezien hij de biedingen toch wel graag wilde hebben, verwacht ik daar niet te veel van. Het zegt wel wat over Jaap.nl. De pain in the ass van makelaarsverenigingen sleept een geschiedenis van rechtzaken achter zich aan. Die zaken worden uitsluitend aangespannen door de twee eigenaren van Funda, zegt Voorn. Opvallend is dat zij makelaars zijn en door ons aan te vallen duidelijk niet vanuit hun clint denken. Want dat is het grote verschil tussen de twee -kemphanen: Funda is vanuit de makelaardij opgezet, Jaap.nl vanuit de woningzoeker.

Sterke marktpositie
Jaap.nl heeft 5000 spiders die continu het web afstruinen om te koop staande woningen op te sporen. Daarnaast staat het makelaars en particulieren vrij om hun huis gratis aan te bieden op de site. Logisch dat alleenheerser Funda in het geweer kwam. Vooral ook omdat
Jaap.nl nogal beslist is in zijn communicatie: de site zou beter zijn dan die van Funda, er zouden meer koop-huizen op staan en bovendien zou Jaap.nl transparanter opereren. Allemaal zaken waar Jaap.nl nog steeds voor staat, al heeft het de claim 30 procent meer koophuizen dan Funda moeten afzwakken naar 15 procent. Funda doet het goed, erkent Voorn. Daarom hebben we aan het begin van dit jaar onze -strategie aangepast. Onze marktpositie is sterk, we zijn niet langer the new kid on the block. Daarom zien we Funda niet meer als een tegenstander. We zeggen nu: er zijn twee huizensites, Jaap.nl en Funda, en verder is er niets. Dat is trouwens mede-ingegeven doordat het Moviq, ook een huizensite, niet is gelukt om met een mediabudget van 10 miljoen euro zich goed in de kijker te spelen. Ook Zuka is het ondanks een tv-campagne niet gelukt, en Dimo is onlangs failliet gegaan.

De transparantie van Jaap.nl vertaalt zich in een zo compleet mogelijk informatieaanbod. Voorn: We geven ook informatie die mogelijk niet positief is. Bijvoorbeeld hoe lang een huis al te koop staat. Funda doet dat ook, maar door een huis er een paar dagen af te halen en er daarna weer op te plaatsen, begint de telling weer opnieuw. De makelaar liegt dan gewoon. Bij ons kan dat niet. De huisverkoper heeft op zn minst iets uit te leggen. f het huis is inderdaad verkocht en wordt nu doorverkocht, wat niet mag, f het huis is nog niet verkocht.

7 miljoen huizen
Het uiteindelijke doel van Jaap.nl is om lle huizen in Nederland op de site te hebben. Dat zijn er zon 7 miljoen, waarvan de helft huurhuizen zijn. Voorn: Jaap.nl moet de Hyves van de woningmarkt worden, maar dan zonder de fun. We willen het wel zakelijk -houden. Maar in principe moet je er alles over je huis kwijt kunnen of -kunnen vinden door de koppelingen die wij zelf al maken. Zoals de fusie met Brixter, begin mei. De Woningwaarde Indicatie die Brixter biedt, is niet alleen interessant als je gaat kopen of verkopen, maar ook daar tussendoor om te zien wat je buurt doet. We willen de integratie snel laten verlopen. Op Jaap.nl vind je een tabje Woningwaarde en op Brixter staan de 210.000 huizen van Jaap.nl. In juli gaan we Brixter volledig in Jaap.nl integreren. De urls Brixter.nl en Woonkrant.nl verwijzen dan direct naar Jaap.nl. Door de fusie kunnen we nu ook de kracht van de Telegraaf gebruiken, aandeelhouder van de site. Zo zijn de huizen op Speurders.nl nu Jaap.nl-huizen en in het najaar komt er een grote campagne via de Telegraaf.

Vernieuwing
Voorn is constant op zoek naar vernieuwing om de huizenkopers en -bezitters aan zich te binden. Er was veel vraag naar het verhuisplan, een checklist met to dos bij de verhuizing. En binnenkort starten we met reacties en ratings. We gaan eens kijken of dat werkt. Wellicht gaan we naar blogs toe. In Amerika heeft 70 procent van de te koop staande huizen een blog. Het is goed voor je SEO en het maakt je site interactiever. Maar eerst kijken we hoe het met de reacties en ratings gaat. Van video verwacht Voorn niet veel. Vreemd genoeg, geeft hij toe. Video wordt online steeds belangrijker, maar op een rare manier is dat bij huizensites niet het geval. Minder dan 1 procent van de huizen heeft een video. Google Streetview werkt weer wel. Ik wijt het maar aan de onvoorspelbaarheid van internet.


Wie is Jaap?
Jaap is Jaap Stelwagen, een wizzkid die in 2000 met spidertechnologien aan de slag ging. Hij liet spiders zoeken naar te koop staande huizen en bood die informatie aan via een gratis e-mailabonnement. Het concept kwam onder de aandacht van Roel de Hoop, e-commerce ondernemer en Bob Kuijs, die Makelaarsland.nl heeft opgezet en tegenwoordig actief is met Captaincruise.nl. Zij zagen dat er veel meer in zat dan het e-mailabonnement en begonnen een organisatie op te tuigen. In maart 2007 stond er een echte site, waarna de rechtzaken niet lang op zich -lieten wachten. Dirk Scheringa diende zich aan als investeerder. Het was Scheringa zelf, zegt Hans Voorn, directeur van Jaap.nl. Met DSB hebben we niet zo veel te maken. Scheringa werd aandeelhouder. We konden toen een tv-campagne opzetten n de rechtzaken betalen. In januari 2008 werd Hans Voorn, op uitnodiging van De Hoop, directeur van Jaap.nl. Het was mijn taak om de commercie op gang te brengen. We verdienen nu geld aan banners, tekstlinks, leads - naar hypotheek-adviseurs bijvoorbeeld - en de verhuur van e-mailadressen. Daarnaast kun je tegen betaling je huis op een hogere positie plaatsen. Jaap Stelwagen is nu nog -aandeelhouder van Jaap.nl en technisch adviseur. Verder is hij bezig een vergelijkbare huizensite op te zetten in China.

Jaap.nl wil zoveel mogelijk relevante informatie bieden en het liefst gratis. Daarvoor moet Voorn in de slag met overheden en kadasters en dat valt niet altijd mee. Informatie over milieu- en geluidshinderproblemen, stedenbouwkundige plannen en dergelijke zou publiek moeten zijn. We zijn in gesprek met allerlei clubjes die onder het ministerie van VROM vallen en die deze informatie hebben. Er is nu een site, Nieuwekaart.nl, over bouwkundige plannen. Het ziet er niet uit, het is onbruikbaar, maar zon club denkt: Het is openbaar voor de burger. Die content willen wij beter weergeven op onze site, onder het tabje Stedenbouw-kundige plannen. We hebben ook al ruzie gemaakt met het kadaster, want die vragen bakken met geld voor hun informatie. Terwijl wij alles gratis -willen aanbieden.


Jaap in cijfers

Met Brixter erbij heeft Jaap.nl acht medewerkers. Daarnaast zitten er in India vijf mensen die de 5000 spiders onderhouden en zijn er in Groningen vijf mensen in de weer met de website.

Unieke bezoekers per maand: 500.000

Pageviews per maand: ongeveer 15.000.000

Unieke bezoekers per maand van Brixter: 200.000

Doelstelling 2012: 1.000.000 unieke bezoekers

Aantal woningen op Jaap.nl: gemiddeld 210.000

Brixter vermeldt 3.500.000 koopwoningen

Jaap.nl geeft geen omzetcijfers


Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 06-2009. Ook de mysteryshopper bracht een bezoek aan Jaap.nl. Over zijn ervaringen kunt uhierlezen.