Twinkle | Digital Commerce

Samenwerking Thuiswinkel.org en Leerstoel

2017-05-26
  • 0:55

Thuiswinkel.org wil actief bijdragen aan onderzoek en onderwijs binnen de branche en wordt per 1 januari 2007 sponsor van de Leerstoel eMarketing & Distance Selling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat heeft de branchevereniging zojuist bekendgemaakt tijdens haar lustrumcongres, Thuiswinkel Update.  

Samen met enkele grote leden gaat de Thuiswinkelorganisatie de leerstoel financieel en inhoudelijk ondersteunen. De leerstoel heeft onder andere tot doel een basis te leggen voor een verdieping van de ontwikkelingen. Dit gebeurt op basis van een combinatie van het verzorgen van een minor als afstudeervariant, een grote betrokkenheid bij de opleiding e-Commerce en door wetenschappelijk onderzoek. Cor Molenaar is als hoogleraar aangesteld om aan de leeropdracht uitvoering te geven.

Met de toetreding van Thuiswinkel.org wijzigt de huidige Leerstoel eMarketing haar naam per 1 januari 2007 in Leerstoel eMarketing & Distance Selling. De Leerstoel wordt dan actief ondersteund door Rabobank, HTM, Luzac, CendrisBSC en Thuiswinkel.org. Voorzitter van het bestuur is Theo Schellekens, voormalig directeur van Wehkamp.