Twinkle | Digital Commerce

Welke Aziatische marketplaces zijn interessant om op te handelen?

2023-12-07
1000562
  • 2:06

Wanneer we over e-commerce in Azië schrijven dan gaat het al snel over China en India. De nieuwe Asia Marketplace Explorer, een onderzoek van het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), brengt het e-commerce landschap in 11 andere markten in kaart.

De onderzoeksresultaten zijn te bekijken in drie interactieve dashboards. Voor Nederlandse e-commerce ondernemers zijn deze met name interessant als ze hun e-commerce activiteiten in Azië willen ontwikkelen, aldus Jesse Weltevreden, verbonden aan het CMI/HvA en nauw betrokken bij het onderzoek. ‘Het geeft inzicht in het marketplace-landschap en laat goed zien welke marketplaces relevant zijn om op te verkopen, inclusief welke marketplaces foreign sellers toelaten.’

Regional heroes

De Asia Marketplace Explorer richt zich specifiek op b2c marketplaces waar fysieke goederen worden verkocht, in de landen Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Mongolië, Singapore, Thailand, Vietnam en Zuid-Korea. Daarbij wordt zowel een beeld geschetst van de eigenschappen en traffic data van lokale partijen als van 48 online marketplaces die globaal actief zijn en in een of meer van deze markten, waaronder AliExpress, Amazon, Ebay en Etsy.


De landen gerangschikt op marketplace traffic. Bron: Asia Marketplace Explorer

Uit de dashboards is op te maken dat de regio een goed ontwikkeld marketplace landschap heeft, aldus Weltevreden. ‘Met veel transactionele marketplaces en een mix van generieke en specialistische marketplaces. De regio heeft ook een aantal “regional heroes”, zoals Shopee en Lazada. En er zijn een aantal dominante nationale marketplaces, waaronder Coupang & Naver (Zuid Korea), Tokopedia & BliBli (Indonesië) en Tiki (Vietnam).

Chinese (Taobao, AliExpress, Tmall) en Amerikaanse marketplaces als Amazon, eBay, Wish en Etsy zijn ook actief in de regio. Weltevreden: ‘Dat zijn daar niet de grootste marketplaces, hoewel ze in kleinere economieën wel een significant deel van de traffic innemen. Hoewel de regio veel marketplaces kent is er – met uitzondering van Zuid-Korea – toch relatief veel sprake van marktconcentratie. Het is een handvol marketplaces die per land de dienst uitmaken.’

Asia Marketplace Explorer

De resultaten van de Asia Marketplace Explorer zijn in te zien in drie interactieve dashboards, verdeeld over de thema's 'Marketplace activiteit per land', 'Karakteristieken van de individuele marketplaces' en 'Traffic trend analyse'. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het International Trade Centre (ITC) en het Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) van de Verenigde Naties. Grote landen als China, India en Japan zijn om capaciteitsredenen buiten beschouwing gelaten, maar Weltevreden sluit niet uit dat die in de toekomst toegevoegd zullen worden.