Twinkle | Digital Commerce

Kabinet erkent sectorinzet op verduurzaming en innovatie

2023-07-19
1120630
  • 1:24

Digitale bloemen voor Minister Mickey Adriaansens (EZK), wat mij betreft. Het kabinet helpt ons door mythes over de sector weg te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer stelt ze vast dat maar 4 tot 5% van alle bestelwagens rijden voor pakketbezorging en dat het ‘onjuist’ is dat een groot deel van de retouren wordt vernietigd. In tegendeel, de bezorgmarkt innoveert en verduurzaamt. Thuiswinkel.org wordt expliciet genoemd als aanjager voor de sector. Prettig dat we als sector niet alleen maar in de wind staan.

Door het kabinet werd gereageerd op de ingediende plannen van de ChristenUnie (CU) om de pakketmarkt te reguleren. De CU stelde extra maatregelen voor die in de sector zouden moeten leiden tot het verminderen van de milieu-impact en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het kabinet gaat in de brief uitvoerig in op de vijf punten uit het actieplan van de CU om de pakketmarkt te reguleren. De CU deed ook voorstellen ten aanzien van de bescherming van de financiële positie van consumenten.

Ik ben blij om te constateren dat het kabinet het niet nodig of zelfs disproportioneel vindt om in te grijpen. Het kabinet ziet dat de e-commercesector volop inzet op verduurzaming en innovatie. De reactie van de minister is een enorme steun in de rug, maar er blijft natuurlijk veel te doen om naar een duurzamere e-commerce te komen. Het wachten is nu op reactie van het kabinet op een ander heet hangijzer, namelijk de wens van de Kamer dat de aanleg van hele grote DC’s stevig aan banden moet worden gelegd. Daarover zijn afspraken in de maak tussen het rijk en provincies. Ik hoop dat in die regels straks voldoende geschikte ruimte met kwaliteit gereserveerd wordt voor grootschalige vestigingen van bedrijven en daarmee op een net zo bedrijfsleven vriendelijke insteek van het kabinet.

Martijn Hos
Public- & Legal Affairs Thuiswinkel.org