Twinkle | Digital Commerce

ACM Webinar over Duurzaamheidsclaims

2023-07-05
1120630
  • [events]
  • 1:10

In de druk bezochte webinar van donderdag 15 juni heeft de ACM de hernieuwde Leidraad verder toegelicht. Heb jij de webinar gemist? Dan is deze terug te kijken op ons YouTubekanaal. In dit artikel geven wij je een korte samenvatting van wat er is besproken tijdens de webinar. Op onze website is een uitgebreide wrap-up te vinden.

Een belangrijk en actueel thema

Tijdens de webinar werd duidelijk dat duurzaamheid en communiceren over duurzaamheid belangrijke en actuele thema’s zijn. In Europa is veel wetgeving in de maak – zoals de Green Claims en Empowering of Consumers in the Green Transition. Op nationaal niveau zet de ACM stevig in op de aanpak van duurzaamheidsclaims en ontwikkelden ze vijf vuistregels. Deze Leidraad, die ook is gepubliceerd op onze site, is zeer recent herzien met als doel de werkbaarheid om een duurzame claim te maken, te verhogen.

Tijdens de webinar werd duidelijk dat voor webwinkels de balans tussen de juridisch juiste informatievoorziening en overzichtelijkheid voor de consumenten in de customer journey, een belangrijk punt van zorg is. Want hoe kan de juiste informatie op de juiste plaats leiden tot de meest duurzame aankoopkeuze? Een tweede discussiepunt is dat de Leidraad mogelijk zorgt voor ‘greenhushing’; bedrijven die niet rapporteren over duurzaamheidspraktijken aan hun stakeholders, omdat ze bang zijn op de vingers getikt te worden.

Bekijk de webinar terug

Deze en vele andere vragen waren aan bod gekomen in het gesprek met de ACM. Wil jij de webinar nog een keertje terugkijken? Ga dan naar ons YouTube- kanaal via www.youtube.com/@thuiswinkel.