Twinkle | Digital Commerce

ACM Webinar over Duurzaamheidsclaims

2023-06-07
1120630
  • [events]
  • 1:14

Op donderdag 15 juni van 11:00 uur tot 12:00 uur licht de ACM, tijdens de webinar over duurzaamheidsclaims, de hernieuwde Leidraad verder toe. Vervolgens zullen we digitaal met de ACM in gesprek gaan over de Leidraad en de praktijk, en is er voldoende ruimte voor de kijkers om vragen te stellen. Meld je aan en mis de webinar niet.

Een belangrijk en actueel thema

Duurzaamheid en communiceren over duurzaamheid zijn een belangrijk en actueel thema. In Europa is veel wetgeving in de maak – zoals de Green Claims en Empowering of Consumers in the Green Transition. Op nationaal niveau zet de ACM stevig in op de aanpak van duurzaamheidsclaims en ontwikkelden ze vijf vuistregels. Deze Leidraad is zeer recent herzien met als doel de werkbaarheid om een duurzame claim te maken te verhogen.

Een belangrijk punt van zorg voor webwinkels is bijvoorbeeld het vinden van de balans tussen juridisch juiste informatievoorziening en overzichtelijkheid voor de consumenten in de customer journey. Hoe kan de juiste informatie op de juiste plaats leiden tot de meest duurzame aankoopkeuze? Een tweede discussiepunt is dat de Leidraad mogelijk zorgt voor ‘greenhushing’; bedrijven die niet rapporteren over duurzaamheidspraktijken aan hun stakeholders, omdat ze bang zijn op de vingers getikt te worden.

Meld je aan en stel je vraag

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de webinar. Daarnaast is er tijdens de sessie voldoende ruimte om vragen te stellen. Mocht je liever anoniem je vraag willen stellen, dan mag je deze vooraf insturen naar Wouter van der Laan van Thuiswinkel.org (woutervanderlaan@thuiswinkel.org).

Zorg dat je de webinar niet mist en meld je snel aan