Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org start uitrol Shop Responsible-missie

2023-06-07
1120630
  • [nieuws]
  • 2:31

We staan aan de vooravond van een grote duurzaamheidstransitie en dat vraagt om verregaande samenwerking. Met ketenpartners, producenten, retailers en vervoerders enerzijds en wetenschappers, beleidsmakers en politici anderzijds. Als belangenvereniging van de e-commercesector brengt Thuiswinkel.org de keten bij elkaar om gezamenlijk toe te werken naar een concrete politiek agenda. Hoe leren we van elkaar, hoe bereiden we ons voor op en werken we toe naar een uniforme standaard – zodat de consument weet wat de minste impact heeft op mens en milieu?

Thuiswinkel.org organiseerde op 20 april 2023 het eerste Coalition of Change-diner, een initiatief om met de markt een beweging op gang te brengen en een agenda te ontwikkelen naar een verantwoorde en duurzame e-commercesector als onderdeel van de Shop Responsible-missie.

Missie: Shop Responsible

Shop Responsible staat voor veilig, verantwoord en duurzaam ondernemen om online winkelen voor toekomstige generaties consumenten mogelijk te maken. Kern van deze missie is de transformatie naar een duurzame en circulaire e-commercesector. Niet alleen de planeet vraagt erom, ook de consumenten – onze klanten – willen duurzamere keuzes kunnen maken. E-commercebedrijven moeten consumenten faciliteren om ook hun verantwoordelijkheid hierin te kunnen nemen.

Daarnaast volgen de politiek en media onze sector op de voet. Komende jaren gaat een stortvloed aan Europese wet- en regelgeving bedrijven in toenemende mate dwingen om concrete en transparante stappen te zetten op duurzaamheid. Deze transitie is een uitdagende opgave en noodzaakt ons tot ketensamenwerking en het maken van afspraken binnen de sector.

Het is belangrijk om de kaders helder te krijgen: welke strategieën en interventies leiden daadwerkelijk tot duurzamere e-commerce? Hoe kunnen we hierin samenwerken als ketenpartners? En hoe kunnen we consumenten informeren onze duurzaamheidsinitiatieven zonder gevaar voor greenwashing of risico op greenhushing? Het is cruciaal dat we de komende jaren deze transitie op de juiste wijze versnellen, met de kracht van digital commerce als hefboom. De transitie zetten wij zelf, met elkaar, in gang.

Dit is de reden dat Thuiswinkel.org inzet op vernieuwing van haar aanbod rondom een nieuwe missie: Shop Responsible. Samen met de markt komen we tot ambities om de circulaire doelen van 2030 en 2050 te halen. De Shop Responsible-missie gaan we de komende maanden steeds verder concretiseren in een strategie. Omdat onze markt snel verandert, monitoren we als sector de voortgang op de ambities en passen deze aan waar nodig. De Shop Responsible-missie valt onder andere uiteen in:

  • het faciliteren van de transitie naar duurzamere businessmodellen;
  • het ontwikkelen van concrete en effectieve standaarden voor de sector, in samenspraak met wetenschap, milieuorganisaties en ketenpartners;
  • het vaststellen van een politieke agenda waarmee we ‘Den Haag’ laten zien dat wij als sector zelf versnelling aanbrengen, en daarnaast een concreet verzoek (‘ask’) kunnen formuleren;
  • maar ook het duidelijk maken wat nog nodig is om als sector doelen te behalen op het gebied van een duurzamer productaanbod voor consumenten, en een lagere impact van verpakkingen, verzenden en retouren.

De transitie geven we samen vorm

Het Coalition of Change-diner vormde de eerste stap om de Shop Responsible-missie te concretiseren. De gesprekken tijdens het diner bevestigden dat we zelf verantwoordelijk zijn voor een toekomstbestendige e-commercesector en de ambitie hebben om gezamenlijk een vooruitstrevend geluid te laten horen. Voor het einde van het jaar zetten wij in samenspraak met de sector de volgende concrete stappen.

Praat mee over een duurzamere e-commerce

Wil je vanuit jouw positie meepraten over de Shop Responsible-missie? Neem contact op met woutervanderlaan@thuiswinkel.org