Twinkle | Digital Commerce

Consumenten beter beschermd tegen onveilige producten

2023-05-30
1000562
  • 1:19

Europese regelgeving moet ervoor zorgen dat consumenten betere bescherming krijgen tegen producten die brandgevaarlijk zijn, schadelijk voor de gezondheid of een gevaar opleveren voor kinderen.

Eén en ander is vastgelegd in de nieuwe EU-verordening Algemene Productveiligheid, die een richtlijn uit 2001 vervangt. De aangescherpte regels schrijven voor dat voor elk product straks of de fabrikant of een voor productveiligheid aansprakelijke persoon gevestigd zijn in de EU. Is dit niet het geval, dan mag het product niet op de markt komen. Indien een product door een toezichthouder als onveilig wordt aangemerkt, moeten bedrijven alle identieke producten verwijderen. Dit geldt zowel voor fysieke aanbieders als online platforms.

De aangescherpte regels moeten ervoor zorgen er minder illegale en onveilige producten worden verkocht. De afgelopen jaren zijn online platform steeds meer producten uit Azië of Amerika gaan verkopen, dit heeft geleid tot meer onveilige of illegale producten die in de EU niet verkrijgbaar of toegestaan zijn. In landen buiten de EU gelden niet altijd dezelfde regels voor productveiligheid of consumentenbescherming.

‘We moeten ondeugdelijke producten uit niet-EU-landen, via zogenoemde directe import, ook weren op online platforms. Dat is de Nederlandse inzet in de EU geweest die nu heeft geleid tot nieuwe regels tegen onveilige producten die bijvoorbeeld letsel kunnen veroorzaken’, stelt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. ‘We pakken bovendien zo oneerlijke concurrentie aan. Dat is goed voor Nederlandse ondernemers die zich wel aan veiligheidsregels voor producten houden.’

De nieuwe regels gaan niet meteen in. Er geldt een overgangsperiode. Vanaf 13 december 2024 gelden de regels overal in de EU. De NVWA is toezichthouder in Nederland.