Twinkle | Digital Commerce

Op naar een succesvol e-commercejaar

2023-02-01
1120630
  • [nieuws]
  • 2:19

2022 was opnieuw een bewogen e-commercejaar. Het was een jaar van branchebrede initiatieven, evenementen en nieuwe partnerships. Een jaar waarin de sector veerkracht heeft getoond midden in een tijd van een historisch laag consumentenvertrouwen, hoge inflatie krapte op de arbeidsmarkt en een oorlog op Europees grondgebied. Dat de omzetcijfers nog altijd positief zijn, komt mede door de ondernemersgeest en innovatieve kracht van onze sector. Een terugblik.

Een veilige e-commercesector

Een duurzamere en veiligere e-commercesector is onze missie. In 2022 hebben we daar een stabiele basis voor gelegd. Zo lanceerden we samen met onze partners de ScamCheck, waarmee consumenten in één klik kunnen controleren hoe groot de kans is dat een webshop onveilig is. Verder hebben we meermaals om tafel gezeten voor fraudepreventie. Daaruit ontstond No More Leaks, een initiatief met de politie, waarmee we samen de strijd aangaan tegen het misbruik van gestolen inloggegevens.

Uitrol Shopping Secure naar 12 landen

Een van de grote lanceringen dit jaar was Shopping Secure, ons internationale keurmerk. Een praktisch antwoord op de vraag van leden om hen te helpen voldoen aan wet- en regelgeving in het buitenland. Op dit moment kunnen webwinkels in 12 landen gecertifi ceerd worden. Een ambitie om over de grens te verkopen? Wij helpen je op weg.

Politiek Den Haag moet mee in de versnelling

Ook op politiek niveau hebben we grote stappen gezet. Zo voerden we gesprekken met het Ministerie van EZK om te laten zien wat het unieke karakter van onze sector is (innovatie, data, flexibiliteit en vindingrijkheid). En we bewaken actief de politieke agenda, bijvoorbeeld als je kijkt naar de voorstellen voor onze sector van de ChristenUnie over de introductie van een bezorgtax. Of bij de herziening van de VBER, waarbij leveranciers verschillende prijzen kunnen hanteren voor offl ine en online verkopers. In zijn algemeenheid zien we dat de politiek digitalisering veel meer zou moeten omarmen om ook de minder digitale bedrijven in het mkb verder helpen.

Nieuwe events voor politiek Den Haag, CEO’s en e-commerceprofessionals

Dit jaar stond in het teken van het verbinden van onze sector. Zo gingen we tijdens de CEO Table Talk met meer dan 250 CEO’s in gesprek over de key topics van onze sector: duurzaamheid, ondernemerschap, digitale transformatie en shopping in 2030. En onlangs organiseerden we de E-commerce Poort, waarin we beleidsmakers uit Den Haag samenbrachten met de webwinkels, vervoerders en wetenschappers. Daar concludeerden we dat een volledig duurzame e-commercesector vraagt om verregaande samenwerking met ketenpartners en concurrenten. Thuiswinkel.org voelt de urgentie om met verduurzaming bezig te zijn en ziet het als haar rol om die samenwerking vorm te geven.

Op naar 2023

We hebben dit jaar goede stappen gezet voor onze sector, maar kunnen nog zo veel meer. In 2023 richten wij ons op veilig en verantwoord ondernemen en dat jaar staat in het teken van de uitrol van ons vernieuwde aanbod. We gaan samen met de markt werken aan een duurzamere sector, voor huidige en toekomstige generaties. En tegelijkertijd gaan we consumenten helpen op dit vlak. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, dus we roepen iedereen in de sector op om hieraan mee te werken.