Twinkle | Digital Commerce

Tool in ontwikkeling die webshops scant op bereikbaarheid voor ouderen

2022-12-21
1000562
  • [nieuws]
  • 1:24

De Stichting Accessibility gaat een quickscan ontwikkelen die webshop moet helpen inzicht te krijgen in hoe toegankelijk ze zijn voor de oudere doelgroep. Senioren durven online shoppen namelijk niet altijd aan, hoewel dat voor de juist niet zo mobiele senioren juist een uitkomst zou moeten zijn.

De Stichting doet in samenwerking met ouderenbond ANBO al langer onderzoek naar het online shopgedrag van senioren. Die willen dat over het algemeen wel graag, bleek eerder al, maar ervaren nog te vaak een te hoge drempel om gemakkelijk online te winkelen: zoals teksten die niet goed leesbaar zijn, omdat ze een klein lettertype hebben of weinig contrast tussen tekst en achtergrond.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek, waaruit bleek dat vier op vijf senioren regelmatig online winkelt. Toch kwam ook uit dat onderzoek naar voren dat er nog voldoende te verbeteren valt voor webshops, de partijen hielden daarom een vervolgonderzoek.

Prototype site

Aan de hand van dit vervolgonderzoek willen de Stichting en de bond enkele toepassingen in de markt brengen die het voor webshops duidelijker moeten maken hoe online shoppen voor ouderen toegankelijker wordt. Zoals dus de eerder genoemde quickscan. ‘Dit is een instrument waarmee we bestaande webshops op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor de oudere doelgroep kunnen testen’, stelt projectleider Anouk Butterlin. Daarnaast wordt er een prototype website ontwikkeld waarin alle obstakels en hindernissen die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen, weg worden genomen, vervolgt Butterlin: ‘Deze voorbeeldshop bevat ook tips voor hoe je je webshop toegankelijk en gebruikersvriendelijk kunt inrichten voor de oudere onlinegebruiker.’