Twinkle | Digital Commerce

Vanaf 2023 meer transparantie over inkomsten digitale platforms

2022-03-25
1000562
  • 0:52

Digitale platforms worden vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Het is de bedoeling dat hierdoor (onbedoelde) belastingontwijking wordt voorkomen.

Een wetsvoorstel hiervoor is deze week ingediend. Het gaat om DAC7, een nieuwe toevoeging aan bestaande richtlijn, die geldt voor lidstaten van de EU en is opgezet om automatische uitwisseling van gegevens tussen deze lidstaten over verkopers op digitale platforms te faciliteren. Lidstaten zijn verplicht om deze nieuwe wetgeving vanaf 1 januari in te voeren. In 2024 zijn platforms voor het eerst verplicht deze cijfers te delen over het kalenderjaar 2023.

Het is dus de bedoeling dat bedrijven op deze manier transparanter worden over cijfers van verkopers. Door dit in wetgeving vast te stellen wordt de kans verminderd dat belastingplichtigen deze inkomsten niet of niet volledig opgeven en zorgt daardoor voor een eerlijkere belastingheffing.