Twinkle | Digital Commerce

Hoe zorg je ervoor dat jouw AI-project slaagt?

2021-10-21
1000562
 • [onderzoek]
 • 2:57

Artificial intelligence kan veel waarde toevoegen aan bedrijven. In de weerbarstige praktijk is succes echter geen vanzelfsprekendheid: vier van de vijf AI-projecten van retailers falen, leert onderzoek van Gartner. De succeskans groeit als organisaties rekening houden met verschillende aspecten op vijf verschillende dimensies: strategie, data, mensen, proces en technologie.

Delivering AI for Business Value, is de verklarende naam van de expertgroep die zich over het onderwerp heeft gebogen. Dat deden ze in het kader van ShoppingTomorrow, het kennisnetwerk van Thuiswinkel.org. VIQTOR DAVIS is voorzitter van de expertgroep, Microsoft de gastheer.

Kansen met artificial intelligence

Kunstmatige intelligentie, artificial intelligence of kortweg AI, is in opmars. Consumenten hebben dat ook in de gaten, leert het recente GfK Consumentenonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van ShoppingTomorrow. Ze ervaren daar naar eigen zeggen zowel voor- als nadelen van.

Voor retailers kan AI veel voordelen opleveren, al blijkt de theorie in veel gevallen dus mooier dan de praktijk. Om bedrijven bij de hand te nemen en AI-projecten te laten slagen heeft de expertgroep succesfactoren gedefinieerd op de genoemde vijf dimensies, die hieronder kort aan de orde komen:

 1. Strategie
  Een passende strategie is een basisvoorwaarde om waarde te creëren met AI. Denk groot, maar begin klein, met een overzichtelijk, concreet project dat de kern van de business raakt. Een project waarbij je stap voor stap waarde uit de data haalt, zodat je meteen zichtbaar impact kunt maken. Zo creëer je de benodigde interne veranderbereidheid. Idealiter leggen de business en IT de AI-strategie samen vast en voeren ze deze ook samen uit.
 2. Data
  Dat business en IT gezamenlijk optrekken, bijvoorbeeld in multidisciplinaire teams, draagt ook bij aan de vorming van een stimulerende business-gedreven datacultuur. En daarmee aan vruchtbare grond voor AI-projecten. De datastrategie moet een uitvloeisel zijn van de bedrijfsdoelen en het is belangrijk om verantwoordelijkheden en eigenschap van data goed vast te leggen. Verder pleit de expertgroep voor een flexibel datafundament met een modulaire opbouw.
 3. Mensen
  Verandering in organisaties gaat vaak gepaard met weerstand. Om medewerkers mee te krijgen in de noodzakelijke verandering zijn interne ‘AI-ambassadeurs’ van onschatbare waarde. Training kan de relevante skills van medewerkers up-to-date houden, steek daar dus ook tijd en budget in. Begeleid het werken aan AI-projecten en aan de vereiste vaardigheden met een doordachte communicatieaanpak.
 4. Proces
  Waar te beginnen, als je processen wilt verbeteren door middel van AI-toepassingen? Identificeer eerst de belangrijkste processen in je organisatie en de bijbehorende pijnpunten. Ontleed deze punten tot je kleine, overzichtelijke problemen overhoudt die je effectief kunt oppakken. Analyseer vervolgens hoe je de pijn in deze processen kunt wegnemen door data-analyse en AI en zoek meteen ook naar verbeterkansen.
 5. Technologie
  Zelf bouwen of bestaande tools inzetten? Het is een technologiedilemma waar elke retailorganisatie vroeg of laat tegenaan loopt. De keuze hangt onder meer af van de kennis die je in huis hebt en van (het technische niveau van) de mensen die met een oplossing moeten gaan werken. De keuze voor een zogenoemde best-of-breed-oplossing is met name zinvol als je er niet al te veel bedrijfsspecifieke complexiteit aan hoeft toe te voegen. Dat kan retailorganisaties veel tijd en kopzorgen schelen.

Naar succes met AI

In de bluepaper van de expertgroep Delivering AI for Business Value staan de vijf dimensies uitgebreid beschreven, inclusief concrete tips en voorbeelden uit de praktijk. De bluepaper is gratis beschikbaar via de website van ShoppingTomorrow.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. De expertgroepen publiceerden hun conclusies half oktober in de bundel ‘Make Now Matter – Vandaag is alles anders, morgen ook’. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers gratis te downloaden. Samenvattingen daarvan vind je in ons dossier.