Twinkle | Digital Commerce

Aantal startende webshops op laagste niveau sinds april 2020

2021-06-04
1000562
  • [nieuws]
  • 1:33

Het aantal nieuwe webshops nam in mei 2021 voor het eerst in een jaar tijd af. Dat meldt de Kamer van Koophandel in het maandelijkse Trendrapport Bedrijfsleven.

Een webwinkel beginnen was nog nooit zo populair als in het afgelopen jaar. In coronatijd startten vrijwel elke maand meer dan 3.000 webshops. Aan deze trend lijkt nu een einde te komen: in mei registreerde de KVK ‘slechts’ 2.052 nieuwe webshops: het laagste aantal sinds april 2020 en een daling met 21 procent ten opzichte van april dit jaar.

Terugkijkend zijn er in de afgelopen veertien maanden van de corona-pandemie maar liefst 39.201 nieuwe webshops gestart. Prof. Dr. Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, duidt deze ontwikkeling voor de KVK: ‘Het starten van een webshop was in de corona-tijd een alternatief voor mensen die zonder werk zaten of wiens bedrijf gesloten was. Nu de maatschappij steeds meer open gaat, verwacht ik dat de groei van het aantal webshops sterk zal afvlakken. Voor veel mensen was dit meer noodzaak dan droom.’

Overigens is er over alle sectoren heen juist een stijging te zien, waarbij vooral de stijging van het aantal starters in de horeca opvalt. Het totaal aantal starters nam met acht procent toe ten opzichte van mei 2020. Het aantal geregistreerde stoppende bedrijven nam in diezelfde periode juist af, net als het aantal geregistreerde faillietverklaringen. Knoben: ‘De terugkeer van het aantal starters naar ‘normaal’ niveau geeft aan dat het vertrouwen in de economie onder ondernemers terugkeert. Er lijkt echt licht aan het einde van de tunnel te komen en dat verklaart ook de afname van het aantal stoppers. Bedrijven die zelf dachten de corona-tijd niet door te komen zijn veelal al gestopt. In het zicht van de haven zetten de bedrijven die nog niet gestopt zijn door.’

Illustraties: Kamer van Koophandel