Twinkle | Digital Commerce

Falen en stralen

2020-12-09
1000562
  • [tips]
  • 2:27

Organisaties waar beslissingen worden genomen op basis van experimenten groeien sneller, zijn innovatiever en passen zich makkelijker aan nieuwe omstandigheden aan. Toch blijkt het in de praktijk nog behoorlijk lastig om een experimentation culture aan te nemen. Een belangrijke reden hiervoor: we vinden het moeilijk om falen te accepteren.

Tekst: Joost Baalbergen

Wat maakt dat de één eerlijk uitkomt voor een fout en dat de ander hem juist verzwijgt? En wat kunnen we doen om praten over falen makkelijker te maken? Iedereen maakt wel eens een fout op het werk. En veel mensen verzwijgen die fout voor collega’s. Meestal is schaamte hiervoor een belangrijke reden. Anderen komen wel eerlijk uit voor een fout. Soms omdat het niet te ontkennen valt, maar soms ook om te voorkomen dat een collega in de toekomst dezelfde fout maakt.

Psychologische veiligheid

Er zullen fouten gemaakt worden. Dat is niet te voorkomen. Wij zijn nu eenmaal mensen. Het gaat erom hoe er in je team of organisatie vervolgens op die fouten wordt gereageerd. Het sleutelbegrip hierbij is psychologische veiligheid. Om een fout toe te geven, moet je je kwetsbaar opstellen. Mensen zullen dit alleen doen als zij zich veilig voelen en zich geen zorgen maken dat ze ‘afgeschoten’ zullen worden door hun collega’s of leidinggevende. Zorg er als leidinggevende voor dat medewerkers zich veilig voelen om fouten toe te geven:
● Leg uit waarom je het belangrijk vindt dat mensen over fouten praten. Het ligt misschien voor de hand, maar je moet het expliciet aangeven: we zitten in een snel veranderende, onzekere, complexe wereld - we hebben elkaar nodig om scherp te blijven! Laat zien dat je als leidinggevende ook niet alle antwoorden hebt.
● Zorg dat mensen de mogelijkheid hebben om het te vertellen. Creëer ruimte en tijd om fouten te kunnen delen. Maak het bijvoorbeeld een vast agendapunt bij meetings.
● Reageer constructief: ‘Bedankt dat je dit hebt verteld!’ Erken dat het moed vereist om een fout toe te geven. Vervolgens kun je - afhankelijk van het type fout - kijken wat er gedaan kan worden om het te voorkomen en/of wat ervan geleerd kan worden.

Ook als je geen leidinggevende bent, kun je dingen doen die psychologische veiligheid in je team verbeteren:
● stel vragen;
● luister écht;
● reageer met ‘het is normaal’, iedereen maakt fouten;
● toon zelf je kwetsbaarheid;
● toon interesse en wees aanspreekbaar.

Experimenteer-mindset

Hoe kun je deze experimenteer-mindset in de cultuur van je organisatie krijgen? Een aantal tips:
● Betrek iedereen bij het genereren van ideeën om te testen.
● Houd zoveel mogelijk anderen op de hoogte van testen, resultaten en learnings.
● Geef presentaties aan andere afdelingen om uit te leggen waarom je het belangrijk vindt om te experimenteren.
● Geef presentaties buiten je eigen organisatie om het belang van experimenteren binnen je organisatie aan te tonen.

Dit artikel is geschreven door Joost Baalbergen, behavioural expert bij Online Dialogue, voor het online analyse- en optimalisatieplatform Webanalisten.nl. Het volledige artikel is hier te lezen.