Twinkle | Digital Commerce

Hoe kom je tot een succesvolle marktplaatsstrategie?

2020-11-12
1000562
  • [onderzoek]
  • 2:58

Wie succesvol wil verkopen via marketplaces, moet beginnen met het vormen van een strategie. Een doordacht plan is onontbeerlijk en daarvoor moeten verschillende keuzen worden gemaakt: welk gedeelte van je assortiment plaats je op welke marketplace? Ga je wel of niet adverteren? Hoe ga je om met social selling? Wat besteed je wel of niet uit? En wat doe je als succes uitblijft?

De expertgroep Marketplaces, onderdeel van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow, heeft zich gebogen over deze en andere vragen. In hun bluepaper gaan de experts uitgebreid in op de verschillende trends en ontwikkelingen rond marketplaces, die het vertrekpunt kunnen zijn voor strategische keuzen. Daarnaast vinden bedrijven antwoord op tien belangrijke vragen in de Marketplaces Online Adviestool 2020.

Zes ontwikkelingen

De experts hebben zich dit onderzoeksjaar geconcentreerd op marktplaatsverkoop door merken en fabrikanten. Ze spreken van “een ideaal kanaal om omzet te genereren, waarbij winstgevendheid niet vanzelfsprekend is”, en ze benoemen zes ontwikkelingen die hieronder kort worden besproken:

• Marketplaces in Nederland

Het aantal marketplaces dat in Nederland opereert neemt toe, doordat buitenlandse partijen toetreden, meer partijen hun platformen openstellen en er nieuwe initiatieven ontstaan. De experts constateren dat het marktaandeel van Amazon.nl nu nog klein is, maar dat de Amerikaanse grootmacht niet moet worden onderschat. “Ons advies is om nu in te stappen, ook al doe je dat op kleine schaal.”

• Social selling

Veel sociale kanalen zijn ook op weg om een eigen marketplace te worden, door de aankoop direct via het kanaal te faciliteren. Social selling is nog niet heel populair in Nederland, maar het wint gestaag terrein. De experts voorzien een flinke groei, die wel product- en categorieafhankelijk is.

• B2b-platformen

Omdat b2c-platformen als Amazon en bol.com uitbreiden met b2b-takken, hebben duizenden marketplaceverkopers plotseling toegang tot de zakelijke doelgroep. Dit is een enorme kans voor verkopers op de b2c-markt die momenteel weinig tot geen mogelijkheden hebben om die doelgroep te bereiken. Anderzijds vormt dit bedreigingen voor bedrijven met een b2b-focus op het gebied van propositie en differentiatie.

• Unusual suspects

Twee grote partijen manifesteren zich mondiaal steeds meer als marktplaats: Google met Shopping Actions en Shopify met zijn Shop-app. Aangezien Google bij uitstek in staat is om zoekgedrag en productaanbod te matchen, kan Shopping Actions weleens de grootste concurrent worden van de marktplaatsen die nu de dienst uitmaken.

• Diensten via marketplaces

Marketplaces kunnen bij diverse werkzaamheden de verkopers op hun platform bijstaan en in sommige gevallen deze taken zelfs helemaal uit handen nemen. Zo kunnen de platformen bedrijven helpen op gebieden als advertising, logistiek en loyaliteit.

• Specialistische marketplaces

De one size fits all-aanpak van grote marketplaces, met hun generieke klantervaring, is hun achilleshiel. Mede door de coronacrisis en groei van e-commerce komen in steeds meer categorieën specialistische ofwel verticale marktplaatsen op. Zij trekken minder, maar kwalitatief wel beter verkeer. Ook is de kans groot dat de bezoeker minder prijsbewust shopt, zijn winkelmandje beter vult en loyaler is, aldus de experts, die ook kanttekeningen plaatsen.

In de bluepaper komen bovenstaande ontwikkelingen uitgebreid aan bod, steeds gekoppeld aan een doelgroep, een verwachting, kansen en bedreigingen en een concreet advies.

Bluepaper en adviestool

De bluepaper van de expertgroep Marketplaces, voorgezeten door 10XCREW en gehost door DPD, is kosteloos te downloaden op de website van ShoppingTomorrow. Daar vind je ook de gratis Marketplaces Online Adviestool 2020, waarin tien belangrijke vragen over marktplaatsverkopen worden behandeld.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. De expertgroepen publiceerden hun conclusies eind oktober in de bundel ‘The Next Chapter – Versneld vooruit’. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers gratis te downloaden. Samenvattingen daarvan vind je in ons dossier.