Twinkle | Digital Commerce

Marktplaatsen en e-commerce: welke lessen zijn er te leren?

2020-04-01
1000562
  • 2:13

In verband met de coronacrisis besloot Amazon, de grootste e-commerce-marktplaats ter wereld, onlangs om de verkoop van niet-essentiële producten te beperken om zo de distributie en logistiek in crisistijd te waarborgen.

Tekst: Steven Fockema

Het lijkt erop dat meer marktplaatsen vergelijkbare keuzes maken, die goed verdedigbaar zijn. Voorrang voor essentiële producten vermindert immers de druk op opslag en transport en zorgt ervoor dat mensen in ieder geval kunnen beschikken over producten die ze echt nodig hebben.

Niettemin betekent het voor partijen die gebruikmaken van marktplaatsen om hun producten te verkopen en daar wellicht zelfs van afhankelijk zijn, dat hun bedrijf tot stilstand is gekomen. En nu het onduidelijk is hoe lang de effecten van deze crisis nog voelbaar zullen zijn, is het voor velen van hen maar de vraag of ze in staat zijn om het hoofd boven water te houden.

Verrast

Tegelijkertijd hebben we gezien dat bedrijven die juist essentiële producten leveren – met als belangrijkste de supermarkten – in eerste instantie verrast werden toen de toeloop op hun e-commerceplatforms enorm toenam. Veel klanten konden geen boodschappen doen en nieuwe klanten konden zich niet registreren. De situatie is inmiddels enigszins gestabiliseerd, maar platforms bieden nog niet altijd de performance die klanten verwachten.

Lessen

Niemand kan op dit moment vooruitkijken, noch voorspellen wat er gaat gebeuren en hoe lang deze crisis nog effect heeft. Wel zijn er voor de e-commercebranche nu al belangrijke lessen te leren. Zo is het zeker voor kleinere bedrijven altijd aantrekkelijk geweest om zich aan te sluiten bij een grote marktplaats. Daardoor heb je immers geen omkijken naar belangrijke onderdelen van je bedrijfsproces; die liggen bij de marktplaats. De keerzijde is de afhankelijkheid die nu zichtbaar wordt. De vraag die elk bedrijf zich nu dan ook zal moeten stellen, is of de voordelen van een marktplaats voldoende opwegen tegen de afhankelijkheid. Het antwoord zal voor elk bedrijf waarschijnlijk anders zijn.

Techniek of architectuur

De situatie met de e-commerceactiviteiten van de Nederlandse supermarkten heeft laten zien dat ook een sector die (terecht) denkt dat pieken voorspelbaar zijn, zich moet afvragen of dat werkelijk altijd zo is. De situatie van nu is uiteraard uitzonderlijk. Maar duidelijk is ook dat moderne e-commercetechnologie heel goed in staat is om onverwachte pieken op te vangen. Dat is veel minder een kwestie van techniek dan van voorbereiding en architectuurkeuzes. Moderne cloudplatforms voor e-commerce zijn onbeperkt schaalbaar en daardoor in staat heel snel in te spelen op piekbelastingen.

Het is voor alle betrokkenen in de e-commercebranche – en daarbuiten – te hopen dat overheden erin slagen het virus een halt toe te roepen en dat we weer persoonlijk met elkaar zaken kunnen doen: online én offline.

Steven Fockema is Head of Sales Western Europe bij commercetools.