Twinkle | Digital Commerce

Hou houd je je PIM-systeem up-to-date en optimaal?

2020-02-14
1000562
  • [onderzoek]
  • 2:57

Een Product Informatie Managementsysteem is voor veel bedrijven inmiddels essentieel voor het managen van grote hoeveelheden productinformatie. Dit PIM-systeem maakt namelijk op één plek de ‘waarheid’ over alle producten en/of diensten beschikbaar. Om het werken met een dergelijk systeem verder te optimaliseren heeft de expertgroep Product Information Management van ShoppingTomorrow zich dit jaar gericht op personalisatie en het ontwikkelen van een high-performance PIM-oplossing.

De grote uitdaging bij een PIM-systeem is dat het snel mee moet kunnen bewegen met allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals de personalisatie van het productaanbod. Personalisatie zorgt ervoor dat online content (waaronder productinformatie) afgestemd wordt op de klant, afhankelijk van de context zoals leeftijd, geslacht, locatie en persoonlijke voorkeuren. Het doel is een betere klantervaring te creëren om zo de aankoopkans te verhogen en daarmee de omzet te verhogen. Maar niet alleen de klant kent een bepaalde context, dit geldt ook voor het product. Hierbij kun je denken aan motivatie (noodzaak of verlangen), prijs, aankoopfrequentie, hoe het gebruikt wordt en de  waarschijnlijkheid van herhalingsaankoop.

Personalisatie gaat de komende jaren bij vrijwel alle online spelers ingezet worden om nog relevanter te kunnen zijn voor de online klant. En dat heeft natuurlijk consequenties voor PIM. Zo gaat productinformatie flink expanderen als productkenmerken (zoals foto’s en omschrijvingen) meerdere versies hebben die horen bij bepaalde stijlen, demografische kenmerken of persoonskenmerken. Verder worden bij de inzet van personalisatie de datakwaliteitseisen nog hoger; een verkeerd advies (actief) als gevolg van een foutief productkenmerk weegt zwaarder dan een foutief kenmerk op een productpagina (passief). Ten slotte stelt personalisatie ook eisen aan de flexibiliteit van PIM-systemen en zal er meer integratie nodig zijn met onder andere customer data platforms en machine learning engines.

High-performance PIM

Naast personalisatie heeft de expertgroep ook gekeken naar de basis van PIM: hoe kan PIM bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen, wat zijn de voorwaarden daarvoor en hoe kan dat in kwantitatieve en kwalitatieve zin gemeten worden? Alle deelnemers aan de expertgroep, die onder leiding stond van InRiver, Bynder en Squadra, hebben hun ervaringen en kennis hierover gedeeld en zijn tot een overzicht gekomen van de belangrijkste elementen van een high-performance PIM-systeem:

De organisatie rondom PIM

Essentieel binnen elke organisatie is dat er een visie, strategie en businessowner voor productdata zijn. De hele expertgroep ziet dit als belangrijkste voorwaarde om de toegevoegde waarde van PIM te kunnen realiseren. Daarnaast moeten de rollen, verantwoordelijkheden en escalatiekanalen omtrent PIM goed geïmplementeerd zijn en ingebed zijn in een (vaak bredere) master-datamanagement-organisatie (MDM-organisatie). Kortom een goede data-governance-inrichting is essentieel voor het succes van PIM.

Het PIM-fundament

Ongeacht hoe PIM wordt benaderd, in alle gevallen zijn de volgende elementen essentieel voor het fundament van PIM datamodel/architectuur, procesmodel/architectuur, naming conventions (en data dictionary), systeemarchitectuur en onderhoud en ondersteuning van bovenstaande architecturen.

Het beheer en de continuïteit

Voor een goed functionerend PIM-systeem is het noodzakelijk dat het bewustzijn rondom PIM en MDM binnen de organisatie wordt verhoogd, dat er voldoende trainingen zijn en dat de aanwezige kennis goed wordt gedeeld en dat het beheer van de systemen op orde is.

Daarnaast is het hebben van een PIM-systeem geen garantie voor succesvol gebruik en hierbij is dan ook de vraag wat een PIM-oplossing een high-performance PIM-oplossing maakt. Deze twee vragen vormen de basis voor deze bluepaper. Ten eerste behandelen zij het thema personalisatie, waarin dieper in wordt gegaan op de laatste ontwikkelingen en twee user cases worden uitgelicht. Daarna spitst de expertgroep zich toe op het thema highperformance PIM-systemen en lichten zij verder toe hoe deze het best gerealiseerd kunnen worden.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. De expertgroepen publiceerden hun conclusies eind januari in de bundel 'The Future of the Journey'. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers gratis te downloaden. Samenvattingen daarvan vind je in ons dossier.