Twinkle | Digital Commerce

‘Haal maaltijdbezorger onder de 16 van de weg’

2020-02-19
25081672
  • 1:19

Horecabedrijven met eigen bezorgers gaan vaak over de schreef. Ze werken te lang, krijgen te weinig betaald of ze zijn te jong.

Dat constateert de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) uit eigen onderzoek. Ruim de helft van de nu onderzochte bedrijven was in overtreding, zeker niet altijd moedwillig; het ontbreekt vooral aan kennis over de regels.

Van de 107 bezorgrestaurants waarvan het onderzoek nu is afgerond, gingen er 76 op één of meerdere punten in de fout. Overtreding van de Arbeidstijdenwet kwam het vaakst voor (in totaal bij 24 bedrijven), in acht gevallen werd het verbod op kinderarbeid overtreden.

Ondubbelzinnige norm

Maaltijdbezorgers worden gemiddeld steeds jonger volgens de Inspectie SZW, die verschillende gevaren ziet bij levering door pubers onder de 16 jaar. Zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van geldhandelingen.

De vroegere Arbeidsinspectie acht ‘een ondubbelzinnige norm van maatschappelijk belang’. Daarom heeft ze ‘in een signaal aan de staatssecretaris gevraagd om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden'.

Herinspecties

Zonder dat nader te specificeren geeft de Inspectie SZW te kennen dat zowel grote ketens als kleinere eetgelegenheden met eigen bezorgers de fout in gingen. Herinspecties moeten uitwijzen of de bedrijven verbeteringen laten zien..

Meer controles

Overigens lopen er nog onderzoeken naar 71 bezorgrestaurant(keten)s, de resultaten daarvan worden binnen enkele maanden verwacht. Gezien het hoge percentage overtredingen gaat de Inspectie naar eigen zeggen door met gerichte controles in deze sector. Ook gaat zij in gesprek met branchepartijen en jongerenorganisaties over hun rol in een betere naleving van wet- en regelgeving.