Twinkle | Digital Commerce

De replatforming van … Brabantia

2019-11-05
1000562
  • [interview]
  • 4:04

E-commerce organisaties vertellen over hun nieuwe website. Wat is er veranderd, vergeleken met de oude site? Wat zijn de verwachtingen? Was het geplande budget toereiken? En welke lessen zijn er geleerd? Voor deze Refresh sprak Twinkle met Eric van der Palen, e-commerce manager van Brabantia.

Kun je kort vertellen over de online geschiedenis van Brabantia?

‘Brabantia is eind vorige eeuw begonnen met e-commerce. In eerste instantie konden alleen reserveonderdelen online worden besteld. Dat is geleidelijk uitgebreid. Sinds 2012 is het hele Brabantia-assortiment online beschikbaar. Inmiddels kan er op Brabantia.com besteld worden vanuit nagenoeg alle West-Europese landen en bieden we inspirerende, informatieve en servicegerichte content die onze doelgroep van ons verwacht.’

‘Je kunt het product virtueel in je keuken plaatsen zonder daarvoor een app te installeren’

Waarom een nieuwe website?

‘Na vijf jaar begon de oude site een beetje te knellen; steeds vaker kon e-commerce platform Magento 1 niet meer voorzien in onze wensen. Eind 2017 was de doorontwikkeling van Magento 1 ook al een tijdje stilgevallen. Toen vervolgens de berichten kwamen dat de officiële end-of-life aankondiging aanstaande was, zijn we serieus aan de slag gegaan met replatforming. Samen met ons webdevelopmentbureau en verschillende interne afdelingen hebben we een designsprint georganiseerd om gezamenlijk de contouren van de toekomstige website te schetsen. Tegelijkertijd zijn we verschillende e-commerce platformen functioneel gaan vergelijken. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Magento 2 Commerce, omdat die oplossing de meeste wensen kon afvinken en omdat we al ervaring met Magento hadden opgedaan.’

Op welke punten is de website zoal veranderd?

‘Het ontwerp van de website is op alle fronten gewijzigd, maar het nieuwe design is meer een evolutie dan een revolutie. Functioneel hebben we alle succesvolle onderdelen uit de oude site opnieuw laten bouwen, maar ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om andere keuzes te maken. Zo zijn we verhuisd naar een andere hostingprovider, een andere PSP en ook op logistiek vlak zijn we met nieuwe partners gaan werken.’

Wat zijn de verwachte verbeteringen van de nieuwe website?

‘De nieuwe website moet, meer nog dan voorheen, een plek zijn waar alle aspecten van onze merk- en marketingstrategie bij elkaar komen. Brabantia wil huishoudelijke klusjes leuker en betekenisvoller maken, op allerlei verschillende manieren. Daarnaast willen we laten zien dat onze producten niet alleen mooi, maar ook prettig in gebruik en duurzaam geproduceerd zijn. Met de Pagebuilder die in Magento 2.3 beschikbaar is gekomen, hebben we veel nieuwe mogelijkheden om zelf mooie landingspagina's en informatieve contentpagina's te bouwen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een configurator voor de Bo-afvalemmers gemaakt, waarin je op Apple-devices het product virtueel in je keuken kunt plaatsen zonder daarvoor een app te installeren.’

Is de website extern of intern ontwikkeld, en waarom?

Er is veel tijd gestoken, zowel intern als extern, in het design van de nieuwe site. Dat was echt een joint effort. De technische kant van de ontwikkeling is volledig uitbesteed. De logistieke systemen waarin de orderafhandeling plaatsvindt, hebben we volledig in eigen beheer. En ook het plaatsen en vormgeven van alle content is helemaal intern uitgevoerd door een afdelingoverstijgende projectgroep. Wij kijken simpelweg naar de kennis en kunde die we in huis hebben en doen waar we goed in zijn. Al het andere wordt uitbesteed.’

Is het geplande budget overschreden?

'Ja. Het bleek vooral lastig om in te schatten hoeveel tijd het zou kosten grote stukken maatwerk te realiseren.Daarnaast hadden we te maken met een keiharde deadline: in mei 2019 bestond ons bedrijf honderd jaar. We wisten voor aanvang van het project nog niet dat we het predicaat Koninklijk zouden mogen ontvangen, maar we wisten wel dat we in de spotlights zouden staan. De nieuwe website moest daarom binnen acht maanden staan als een huis. Als de kwaliteit en de tijdlijn niet flexibel zijn, dan moet de flexibiliteit uit het budget komen. We hebben op het einde van het project extra investeringen moeten doen om alles op tijd voor het eeuwfeest gereed te krijgen.’

‘We doen waar we goed in zijn. Al het andere wordt uitbesteed’

Wat zijn achteraf gezien de lessen?

‘Zowel intern als extern is er gewerkt in scrum, soms met meerdere sprints tegelijk. Binnen Brabantia hebben we veel menskracht gemobiliseerd in een multidisciplinair team, dat werd aangevuld met tijdelijke collega's, om de content te produceren en publiceren. Wij wilden absoluut niet zelf de oorzaak zijn van het eventueel missen van de deadline. Het mooie van scrum is dat je flexibel bent en continu je keuzes kunt heroverwegen. Het risico is echter dat je het overzicht van de hoofdplanning, de voortgang van het project in z'n geheel, uit het oog verliest. De scrumteams hadden de neiging om snel vooruit te willen, waardoor complexe of problematische onderwerpen steeds genomineerd werden voor een volgende sprint. Als je dat toelaat, dan krijg je alle hoofdpijndossiers op het einde.’

Welke nieuwe stappen wil Brabantia in de nabije toekomst nemen met de nieuwe website?

‘We zitten nu nog volop in de fase van finetunen en optimalisatie. Enerzijds zijn er wat kinderziektes die we moeten aanpakken, anderzijds moeten we kijken waar eventuele bottlenecks in het bestelproces zitten. Tegelijkertijd steken we nog steeds veel energie in de contentproductie; de website wordt zo verrijkt met informatieve en inspirerende content die onze missie en marketingstrategie ondersteunen. De volgende stap is om de nieuwe functionaliteiten van het platform die we nog niet hebben ingezet verder te onderzoeken. Het doel is uiteraard om de gedane investering zoveel mogelijk te laten renderen.’


Gerelateerde artikelen: