Twinkle | Digital Commerce

‘Plaats distributiecentra alleen nog op bedrijventerrein’

2019-10-29
1000666
  • 0:56

De gunstige geografische ligging van Nederland zorgt ervoor dat grote retailers en bedrijven hun distributiecentra maar al te graag in Nederland plaatsen. Schaduwzijde is echter dat het landschap zich in rap tempo vult met betonnen dozen.

Het College van Rijksadviseurs, een adviesorgaan dat het Rijk adviseert over ruimtelijke kwaliteit, vindt nu dat er strengere eisen moeten komen aan de bouw van die grote dozen. Zo mogen ze alleen nog worden gebouwd op bestaande bedrijventerreinen. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag er worden gebouwd op groene stukken. Dat blijkt uit een advies aan het kabinet van het adviesorgaan, dat later wordt gepresenteerd maar nu al in handen is van NRC.

Regie

Volgens het advies hebben gemeenten en projectontwikkelaars het doorgaans niet zo op met waarden als recreatie, uitzicht en biodiversiteit. Daardoor wordt er te gemakkelijk besloten om in groene gebieden te bouwen. Een hoger bestuursniveau zou dan ook de regie moeten nemen en moeten besluiten waar in Nederland nog grote distributiecentra gebouwd mogen worden.