Twinkle | Digital Commerce

‘Logistieke hubs rond veertig steden in 2030’

2019-06-12
1309736
  • 1:18

Aan de randen van de veertig grootste Nederlandse steden moeten in 2030 logistieke hubs zijn gecreëerd waar ‘efficiënt kan worden ontkoppeld en overgeladen’.

Van daaruit kunnen emissievrije voertuigen de stad in, bijvoorbeeld om webwinkelpakjes te bezorgen.

Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Mobiliteit, vanochtend gepresenteerd door de Mobiliteitsalliantie. Doelstelling van het samenwerkingsverband tussen 25 verschillen partijen: ervoor zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. ‘Dit vraagt om een verandering naar een nieuw slimmer mobiliteitssysteem waarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen.’

Logistieke hubs

Hubs spelen in de toekomst van Nederland een belangrijke rol, als ‘mobiliteitsknooppunten’ voor zowel personen als goederen. Logistieke hubs worden voorzien in ‘aan de randen van de 40 grootste steden t.b.v. emissievrije bevoorrading’, is in het uitgebreide Deltaplan Mobiliteit (pdf, zie pagina 33) te lezen.

Emissievrije bevoorrading

De Mobiliteitsalliantie breekt ook een lans voor wijkafhaalpunten, die overigens maar moeizaam van de grond komen in ons land. Het stimuleren van bevoorrading zonder uitstoot kan volgens de samenwerkende partners namelijk ‘door een combinatie van schone voertuigen (last mile), logistieke hubs aan de randen van de stad en afhaalpunten van goederen en pakketjes in wijken. Daarnaast is regulering van belang, bijvoorbeeld in het uniform maken van milieuzones.’

Lees ook:
* Amsterdamse winkeliers pleiten voor thuisbezorgheffing (23 april 2019)
* VVN: Onveilig verkeer door toename pakketbezorgers (24 december 2018)
* De beer is los in Bezorgland (Twinkle 10-2018)