Twinkle | Digital Commerce

Stappen op weg naar de ultieme Connected Store

2019-03-05
1024512
  • [onderzoek]
  • 2:51

Wat moet je doen om de klant zich met jou als retailer verbonden te laten voelen? De ShoppingTomorrow-expertgroep Connected Stores ontwikkelde een model met transformatiestappen voor een aantal belangrijke deelgebieden.

Daarmee benader je volgens de experts het ideaalpunt van een connected winkel die de klant in de fysieke winkel herkent, om hem of haar gepersonaliseerd en relevant te kunnen helpen bij de aankoop. Proces en organisatie vormen de basis, maar hebben ook een paraplufunctie die ondersteunend en richtinggevend is aan de vier assen: marketing & communicatie, staf & vaardigheden, privacy en data.

Proces en organisatie

De basis voor een optimale klantervaring is een organisatie die goed functioneert. Bij de inrichting van de organisatie en haar processen moet de klant centraal staan. De retailer is in staat om op basis van één of meerdere customer journeys, en de daarin benodigde activiteiten en interne rollen, een groeiproces naar volwassenheid te beschrijven.

Dit moet direct invulling geven aan de competenties en verantwoordelijkheden van de verschillende rollen in de organisatie en de wijze waarop die zich tot elkaar verhouden en samenwerken. De optimalisatie hiervan is een continu proces, waarbij het opbouwen van expertise/competenties, efficiëntie en duidelijkheid van groot belang zijn.

Marketing en communicatie

Marketing en communicatie vormen de eerste as in het model. Er worden drie criteria gebruikt om aan te geven binnen welk volwassenheidsniveau een organisatie zich bevindt op het gebied van marketing en communicatie:

  • De klant
  • Datamodel
  • (Predictive) marketing

Staf en vaardigheden

Wanneer bevinden de medewerkers van een bedrijf zich op het gebied van staf en vaardigheden in de fase starter, gevorderd of expert? De expertgroep hanteert vijf criteria waarmee ze de rol van medewerkers en de benodigde vaardigheden uitdiepen:

  • Productexpertise
  • Sociale vaardigheden
  • Technologische vaardigheden
  • Mandaat
  • Aftersalesservice

Privacy

Een belangrijk onderdeel van de connected store is het herkennen van klanten en dus het verwerken van persoonsgegevens. De klant gaat de keuze krijgen met wie hij data deelt en voor welke periode. Hij heeft dan meer dan nu de keuze om zijn data beschikbaar te stellen in ruil voor producten en diensten. Virtuele assistenten zullen hem ‘wakker’ houden en regelmatig informeren over wie er over zijn data beschikt. Er is dan realtime inzicht in de data en wat daarmee gebeurt. Voor de retailer betekent dit dat hij de voor hem belangrijke gegevens moet ‘kopen’ van zijn klanten via het aanbieden van relevante producten en diensten. De retailer blijft wel geanonimiseerde gegevens beschikbaar houden.

De verwachting is dat het voor de klant steeds makkelijker wordt gemaakt om een overzicht te krijgen van de gegevens die hij heeft gedeeld. Daarnaast kan dit ook moeiteloos beheerd worden. Een uiteindelijke oplossing hiervoor kan een portal (app/website) zijn waar alle partijen en toestemmingen op één plek inzichtelijk zijn.

Data

De retailer heeft middelen en triggers in de fysieke winkel die, mede door de beschikbaarheid van relevante data, de bestaande klant herkennen en nieuwe klanten verleiden tot registratie. Hiermee wordt de fysieke winkel verbonden met de online winkel en andersom: een connected store. 

De kritische succesfactor is hoe de retailer de klant kan verleiden om zich ‘bekend te (laten) maken’ in de fysieke winkel. Een belangrijk deel van de oplossing hiervoor ligt in de wijze waarop retailers concrete voordelen kunnen bieden aan klanten om zich te laten registreren en in te stemmen met herkenning.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van diverse expertgroepen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. Zij publiceerden hun conclusies in de bundel 'Window to the world', op 23 januari. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers van de verschillende expertgroepen te downloaden.