Twinkle | Digital Commerce

Deliveroo moet bezorgers in dienst nemen

2019-01-15
1000562
  • 2:25

Bezorgers van Deliveroo mogen niet als zzp’ers worden gezien maar moeten vallen onder de cao voor beroepsgoederenvervoer.

Tot die uitspraak komt de rechter vandaag naar aanleiding van twee rechtszaken die vakbond FNV tegen de maaltijdbezorgdienst heeft aangespannen.

Een jaar geleden besloot Deliveroo om alle arbeidsovereenkomsten met zijn bezorgers niet te verlengen en over te gaan op een zzp-model. Hierop volgde onder meer stakingen van tachtig medewerkers in Amsterdam, Utrecht en Haarlem. ‘De maat is vol en dat hebben we laten merken’, liet vakbond FNV destijds weten. Onder leiding van diezelfde vakbond werden vervolgens twee zaken aangespannen tegen de bezorgdienst. Hierop volgde vandaag de uitspraak.

Uitknijpbaantjes

Volgens Deliveroo kregen bezorgers als zzp’er meer vrijheid om zelf over de invulling van hun werk te beslissen. FNV was het niet eens met die stelling en betoogde dat werkgever en werknemer in de praktijk nog steeds een relatie met elkaar hadden. Deliveroo gaf vervolgens aan een ‘eerste stap richting zekerheid’ te hebben gezet door een gratis ongevallenverzekering aan te bieden, maar de vakbond hield voet bij stuk. ‘De rijders van Deliveroo hebben recht op een cao met een goed loon. De uitknijpbaantjes die de bezorgdienst nu hanteert zijn zwaar fout’, liet bondsbestuurder Willem Dijkhuizen weten. ‘Hier moet per direct een eind aan komen’.

Eenzijdig opgesteld

De kantonrechter stelt FNV in beide zaken dus in het gelijk. De nieuwe contractvorm veranderde niets wezenlijks aan de verhouding tussen Deliveroo en de bezorgers. Met name doordat er nog steeds sprake is van een standaardcontract, dat ‘volledig en eenzijdig’ door de bezorgdienst is opgesteld en waar niet over te onderhandelen valt. De rechter ziet ook een grote rol voor de digitale systemen die door Deliveroo worden gebruikt om werknemers in te roosteren en waarop maaltijden worden besteld. De vrijheid van de bezorgers is hierdoor minder groot dan wordt gesuggereerd.

'Inhoudsloos'

De beperking van vrijheid wordt ook verder geconcretiseerd. De bezorgers mogen in principe zelf bepalen of ze een opdracht al dan niet aannemen. Maar als ze deze vervolgens weigeren, wordt dit meegewogen in de verdeling van toekomstige opdrachten. In de praktijk leidt dit vaak tot minder opdrachten en bonussen. En ook de mogelijkheid tot vervanging is wat de rechter betreft 'inhoudsloos'. In de huidige overeenkomst staat namelijk dat bezorgers zich kunnen laten vervangen. Maar omdat zij de opdrachten handmatig moeten accepteren en er een dermate korte periode zit tussen het aannemen van de opdracht en het daadwerkelijk bezorgen ervan, is deze vervangregel niet in de praktijk te brengen.

Reacties FNV en Deliveroo

De FNV laat in een reactie weten voort te kunnen borduren op de uitspraak. De bond voorziet gevolgen voor andere bezorgdiensten met een dergelijke constructie. Bij monde van hoofdbestuurder Zakaria Boufangacha: ‘De uitspraak steunt ons in de strijd tegen andere platformbedrijven die werken op vergelijkbare wijze als Deliveroo en waar evenmin zelfstandige ondernemers werken.’

Deliveroo gaat in beroep tegen de uitspraak en reageert fel: ‘Als bezorgers niet meer kunnen werken als zelfstandige, dan neemt dit de vrijheid weg om te werken waar en wanneer zij willen. In de uitspraak is duidelijk niet meegenomen hoe bezorgers in de praktijk met ons werken.’