Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org: 'Brexit-onzekerheid groot'

2019-01-16
1024512
  • [nieuws]
  • 2:11

Temidden van het rumoer rondom het verloop van de Brexit vraagt de Nederlandse webwinkelier zich in toenemende mate af: hoe toch verder? ‘De onzekerheid is op het ogenblik groot’, zegt Martijn Hos, directeur belangenbehartiging & beleid bij Thuiswinkel.org.

De belangenvertegenwoordiger koppelde zijn lobby-activiteiten op dit vlak aan die van ondernemersorganisatie VNO-NCW en, op breder niveau, aan die van belangenkoepel Ecommerce Europe. ‘De Brexit brengt natuurlijk voor vele sectoren gevolgen met zich mee, lang niet alleen voor retail: van visserij tot en met logistiek, van douane-kwesties tot aan financiële dienstverlening. Er staan zoveel verschillende belangen op het spel, de e-commerce branche staat daar zeker niet los van’, verklaart Hos.

Vooral logistieke problemen

‘Waar het momenteel op aan lijkt te komen, is een no-deal Brexit, waarbij alle afspraken tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië na 29 maart komen te vervallen. Voor de online retail betekent dat dat alles waar we aan gewend zijn geraakt, dreigt weg te vallen. E-commerce kent per definitie geen grenzen, we zijn gewend aan groei, aan crossborder bestedingen, aan het moeiteloos versturen van pakketjes door heel Europa. Niemand kan voorspellen wat dat gaat betekenen. Het is alleen voorspelbaar dat de grootste problemen zich op logistiek vlak voor zullen doen. Het wegvallen van de douane-unie betekent grotere administratieve lasten, langere levertijden, hogere kosten. De marges in retail zijn dikwijls dun, dus ligt het doorberekenen van die kosten aan de consument voor de hand, dat zou niet ten goede komen aan onze concurrentiepositie.’

Industriebreed akkoord

Vorige week tekende Thuiswinkel.org, evenals zijn Duitse, Franse en Italiaanse tegenhangers, dan ook een ‘joint industry statement’: daarin benadrukken zij het belang van een akkoord op in ieder geval logistiek gebied, zodat de goederenstroom tussen Groot-Brittannië en de Europese lidstaten zo min mogelijk hinder ondervindt van de geplande afscheiding. ‘Hoe mooi zou het zijn als we ervoor kunnen zorgen dat, hoe de situatie ook luidt, logistieke operaties goed door blijven lopen?’ hoopt Hos. Hij ziet tegelijk de moeilijkheidsgraad daarvan: ‘De Brexit kent zoveel verschillende facetten, als er een backstop van kracht wordt (tijdelijk ‘opvangnet’ van afspraken indien er geen tijdige handelsovereenkomst volgt, red.), komen al die afspraken weer te vervallen.’

Complex

Het wordt voor online retailers hoe langer hoe onoverzichtelijker om een strategie te bepalen voor de situatie na 29 maart. Met name voor kleinere webwinkeliers is het lastig het overzicht te bewaren, zegt Hos. ‘Toen het Brexit-referendum net had plaatsgevonden, hebben we onze leden gevraagd in welke mate zij daarmee bezig waren. Toen leefde het onderwerp niet of nauwelijks, nu wordt het politiek debat zo uitvoerig gevoerd dat de sector wakker geworden is. Maar het is zulke complexe materie, er komt zoveel bij kijken. Het zijn onzekere tijden.’