Twinkle | Digital Commerce

Nederland ‘Europees kampioen’ avondwerken

2019-01-09
1024512
  • 1:43

Drie op de tien Nederlanders in loondienst werken wel eens in de avonduren, meer dan waar ook in Europa. E-commerce bedrijven maken gebruik van de ruimte die onze wetgever biedt.

Dat stelt Steunpunt Werk, een kenniscentrum over (het Vlaamse) arbeidsmarktbeleid. Het Steunpunt, gelieerd aan de Katholieke Universiteit Leuven, is naar eigen zeggen ‘ook een draaischijf voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie’.

Atypische arbeid

Uit de laatst beschikbare cijfers van Eurostat, over 2017, blijkt dat 29,5 procent van de Nederlandse ‘loontrekkenden’ tussen de 15 en 64 jaar wel eens ’s avonds staat ingeroosterd. Alleen in Griekenland, Slowakije en Finland ligt het percentage ook boven de 20 procent, elders lager. Het EU-gemiddelde kwam uit op 13,7 procent, aldus het statistiekenbureau. Deze vorm van atypische arbeid wordt in ons land overigens door ongeveer net zo veel van de vrouwelijke (29,4 procent) als mannelijke (29,5 procent) werknemers verricht.

Flexibiliteit

Sarah Vansteenkiste, onderzoeker bij Steunpunt Werk, relateert de cijfers over Nederland aan de lokale wetten: ‘In België geldt heel strenge wetgeving voor nachtwerk en zondagswerk, en is het soms zelfs verboden’, zegt ze in het AD. ‘De wetgeving in Nederland biedt juist veel flexibiliteit en de e-commerce speelt hier op in.’ De slepende nachtwerkkwestie heeft bij onze zuiderburen naar verluidt al vele tienduizenden banen in de e-commerce gekost.

Nachtwerk en weekendwerk

Van de Nederlandse werknemers is 8,7 procent wel eens ’s nachts aan de slag, drie procentpunten meer dan het Europese gemiddelde. De arbeidsparticipatie op zaterdag ligt hier op 27,5 procent (versus een EU-gemiddelde van 22,6 procent), die op zondag op 19,8 procent (gemiddeld 12,9 procent). Ook dat laatste is een Europees record.

Winkelopeningstijden en deeltijdwerken

Behalve de flexibele arbeidswetveving en de populariteit van e-commerce verklaren ook de ruime winkelopeningstijden en de populariteit van deeltijdwerken de atypische werktijden van de Nederlandse beroepsbevolking.

Lees ook:
* Nachtwerk in het dc: wenselijk of onmenselijk? (Twinkle 6- 2018)
* Hoogleraar: ‘Situatie nachtwerkers bedroevend en uitzichtloos’ (1 mei 2018)
* ‘Groei e-commerce leunt op nachtwerkeconomie’ (30 april 2018)