Twinkle | Digital Commerce

Webwinkeliers niet direct geholpen met instant payments

2018-11-14
1579794
  • 2:19

Veel Nederlandse banken faciliteren binnenkort online overboekingen van elkaars klanten binnen 5 seconden. Het is wachten op specifieke oplossingen voor e-commerce.

Dat blijkt uit een presentatie over instant payments van Betaalvereniging Nederland, vanochtend op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

Binnen vijf seconden, geen maximum

Aan de introductie van instant payments, ook wel ‘betalen met de snelheid van e-mail’, is vier jaar gewerkt. Vanaf het begin participeerden ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank en Knab. Enkelvoudige online annex mobiele overboekingen tussen die banken zijn straks binnen vijf seconden gepiept, dag en nacht, 365 dagen per jaar. Binnen Nederland geldt er geen maximumbedrag voor.

Op dit moment worden de realtime overboekingen in beslotenheid getest. De live tests staan voor het begin van het nieuwe jaar gepland, waarna steeds meer rekeninghouders er gebruik van kunnen maken. ‘We draaien de kraan steeds verder open’, vertelde programmamanager Inge van Dijk over de gecontroleerde uitrol.

Miljard online overboekingen

Ongeveer een miljard enkelvoudige overboekingen tussen banken die nu nog de nodige tijd kosten, zullen straks in een paar tellen zijn volbracht, schetste Van Dijk de reikwijdte op jaarbasis. Het gaat dan om betalingen binnen de online omgevingen en apps van banken, dus niet om kaartbetalingen. Volgens Betaalvereniging Nederland kan instant payments op termijn overigens uitgroeien tot een tweede wereldstandaard, naast de kaarten.

IDeal-direct

De impact van instant payments zal naar verwachting van Betaalvereniging Nederland stukje bij beetje toenemen. De afgelopen jaren hebben banken samen gebouwd aan 'de rails', zo vertelde Van Dijk in Utrecht, waar ze met eigen wagons overheen kunnen gaan rijden. Ook andere partijen kunnen zakelijke toepassingen ontwikkelen om bijvoorbeeld iDeal-betalingen (niet enkelvoudig) instant door te zetten, als daar behoefte aan blijkt. Volgens Piet Mallekoote, directeur van Betaalvereniging Nederland, is dat laatste overigens de vraag, omdat veel ondernemers het fijn vinden om betalingen eenmaal daags bijgeschreven te krijgen.

Het is kortom aan de markt of een ‘iDeal-direct’, waar betaaladviseur Fred Bär eerder bij Twinkle op zinspeelde, er komt en tegen welke (meer)prijs.
Boter bij de vis

Instant payments kunnen bijvoorbeeld ook voorzien in een alternatief voor pinnen aan de deur, schetsten Van Dijk en Mallekoote vanochtend; webshoppers betalen pakjes met prijzige inhoud bij ontvangst, de verzender kan direct zien of het bedrag is bijgeboekt. Theorie vooralsnog, maar een voorstelbare nieuwe vorm van boter bij de vis die ook op de tweedehandsmarkt soelaas kan bieden.

Minder obstructie in de keten

Instant payments draagt er aan bij dat goederen sneller door ketens heengaan, is een veelgenoemd voordeel aan de zakelijke kant; ketenpartners zien straks direct dat er voor hun handel is betaald, waarmee voorbehoudens als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Europese adoptie

De adoptie van instant payments door Europese banken verschilt sterk per land en is groeiende. Ongeveer de helft van alle banken participeert inmiddels. Ook de beloftes kunnen lokaal verschillen. Europees is afgesproken dat overboekingen maximaal 10 seconden in beslag mogen nemen, en sowieso bij bedragen tot vijftienduizend euro mogelijk moeten zijn.