Twinkle | Digital Commerce

Pakketbezorgers kondigen 'gijzeling' Sinterklaaspakjes aan

2018-10-25
1000562
  • 2:55

De Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD) kondigt stiptheidsacties rondom de feestdagen aan. Daardoor ontvangen consumenten online bestellingen voor het Sinterklaasfeest mogelijk pas na 5 december in huis, aldus de organisatie.

Met die aangekondiging laten onderaannemers hun protest blijken tegen de door PostNL gehanteerde tarieven, die zij onacceptabel laag vinden - vooral met de piekdrukte in het vooruitzicht, waar geen extra toeslag voor komt.

'In de afgelopen 2,5 jaar is ons tariefmodel voor ondernemers met meer dan 14 procent gestegen', zegt PostNL tegen Twinkle. 'In een groeiende e-commerce markt betalen we een reëel en concurrerend tarief.' De vervoerder paste per 1 juli 2018 zijn model aan, waardoor de gemiddelde uuromzet voor de meeste ondernemers met minstens 3 procent zou zijn gestegen. Per 1 januari 2019 stijgen de tarieven op basis van cao-indexering opnieuw.

De BVPD, die die regeling niet afdoende vindt, meldt dat de komende tijd 150 van zijn leden met in totaal 2.500 werknemers overgaan tot stiptheidsacties. 'Onze leden lopen al jaren achter de muziek aan', reageert BVPD-voorzitter Willem Snel bij Twinkle. 'Het is geen actie waar we trots op zijn, maar er rest ons gewoon geen andere keus. De tarieven zijn inderdaad verhoogd, maar niet genoeg. We hebben onder meer te maken met stijgende verzekeringspremies en dieseloliekosten, die amper worden opgevangen.'

Oplossing zoeken

'De BVPD vertegenwoordigt slechts deel van de ondernemers waar we mee werken. Zij hebben stiptheidacties aangekondigd en wat die acties betekenen en wat de impact daarvan zal zijn is ons niet bekend', zegt PostNL tegen Twinkle. 'We blijven in gesprek met onze ondernemers en de BVPD en we gaan ervan uit dat we tot een goede oplossing kunnen komen, zodat consumenten hun pakketten blijven ontvangen.'

Voor webwinkeliers die investeren in campagnes rondom Sinterklaas en op extra omzet rekenen, betekent vertraging een bittere pil, evenals voor consumenten die cadeaus niet bijtijds ontvangen. 'Laat dat nou helaas de bedoeling zijn', betreurt Snel. 'Uit onze algemene vergadering vorige week bleek duidelijk dat alle leden eisen dat we actie ondernemen.'

Onhoudbare drukte

De bond deed een maand geleden zijn beklag over de oplopende druk onder pakketbezorgers bij televisieprogramma Kassa, dat PostNL confronteerde met onderzoek waaruit bleek dat één op de drie consumenten ontevreden zou zijn over pakketbezorging. 'De race to the bottom van de pakketreuzen is slecht voor de werknemers, slecht voor de zelfstandige pakketondernemers en slecht voor de consument die op goede bezorging rekent', zegt Snel.

Doel voorbij

Lector City Logistics Walther Ploos van Amstel erkent de zware en toenemende werkdruk waaronder pakketbezorgers gebukt gaan, maar vindt het saboteren van feestdagenleveringen niet het juiste middel om structurele verbetering in het tariefmodel te bereiken. 'Dit is de belangrijkste periode van het jaar, hier heb je als onderaannemer niet alleen PostNL mee, maar vooral ook webwinkels en consumenten', zegt hij tegen Twinkle. 'Ze kunnen beter met elkaar om tafel om te bepalen welke oplossingen de markt biedt om efficiënter te bezorgen. Een staking past niet bij innovatief ondernemerschap en dwingt PostNL om activiteiten over andere netwerken te verdelen. Jammer, want hier ligt juist een kans voor ondernemers.'

Feestdagen in zicht

Tijdens de feestdagenperiode van 2017 bezorgde PostNL in ons land in totaal 32,9 miljoen pakketten. Ook toen was sprake van een flinke bezorgdruk en een tekort aan mankracht. Dit jaar plant PostNL een consumentencampagne die half november van start gaat, om consumenten op het hart te drukken bijtijds te bestellen.

'Door de populariteit van online winkelen stijgt het aantal pakketten', aldus de vervoerder. 'Voor alle bezorgers kijken we er continu naar of hun bezorgroute niet te groot wordt en passen we de bezorgroute aan. Zo hebben we het afgelopen jaar veel bezorgroutes kleiner gemaakt. Daarmee zijn er dit jaar 500 nieuwe routes gemaakt waar wij extra bezorgers inzetten.'