Twinkle | Digital Commerce

Luxemerken mogen doorverkoop via online platform weigeren

2017-12-07
1000562
  • 1:34

Merken mogen retailers voortaan doorverkoop via online handelsplatformen weigeren als zij vinden dat hun opgebouwde imago daardoor wordt benadeeld. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie.

Daarmee worden vooral luxemerken bedoeld, maar de uitspraak geldt voor alle merken met een marktaandeel onder de dertig procent. Aanleiding vormde een rechtszaak in Duitsland van het luxe make-up merk Coty, dat niet wilde dat wederverkoper Parfümerie Akzente zijn producten op Amazon aanbood en dat om die reden contractueel verbood.

De Duitse rechter stelde Coty in het gelijk, maar legde zijn visie eerst voor aan het Europese Hof, om niet achteraf op weerstand van mededingingsautoriteiten te stuiten. 'Een leverancier van luxeproducten mag zijn erkende wederverkopers verbieden de producten op een internetplatform van derden zoals Amazon te verkopen', luidt de uitspraak, die merken voortaan als jurisprudentie kunnen gebruiken.

Kartelverbod

Daarbij wijst het Hof wél op het kartelverbod, dat los van deze uitspraak gehandhaafd blijft. Het verbod op doorverkoop dat merken mogen uitvaardigen, is bedoeld om het luxe imago te beschermen; de keuze voor een wederverkoper mag er niet door beïnvloed worden, maar moet gebaseerd zijn op objectieve kwalitatieve voorwaarden.

Adidas

De uitspraak is ook gunstig voor een merk als Adidas, dat het al eerder aan de stok had met doorverkopers die zijn producten op Amazon en eBay sleten. Adidas vaardigde in januari 2013 een verbod uit aan resellers om internetplatformen als distributiekanaal in te zetten. Uit den boze waren online marktplaatsen die 'gebruikte of beschadigde waren verkopen’ en/of ‘verkoop door private eindconsumenten toelaten’ en/of ‘meerdere verkopers voor hetzelfde product herbergen’ en/of ‘geen aparte merkshop voor Adidas hebben in alle relevante markten’. Een jaar later kwam Adidas daarop terug, maar lijkt met de huidige uitspraak achteraf alsnog in het gelijk te worden gesteld. Nike gooide het over een andere boeg en sloot juist zelf een direct handelsverbond met Amazon.