Twinkle | Digital Commerce

ShoppingTomorrow: ‘Gebruik data uit (binnen)stad’

2017-05-28
23001294
  • [nieuws]
  • 2:17

De (binnen)stad barst van de data, maar deze blijven volgens expertgroep Shopping (Promotion) Platform van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow nog veelal ongebruikt door steden. ‘Juist die data kunnen een bijdrage leveren aan het vitaliseren van de dynamiek in onze (binnen)steden.’

In een bluepaper is de expertgroep de uitdaging aangegaan om het gebruik van data in de binnenstad meer handen en voeten te geven. ‘Een open dataplatform moet de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de (binnen)stad verbeteren, bijvoorbeeld door meer inzicht in consumentengedrag mogelijk te maken’, aldus de experts. ‘Dit is noodzakelijk omdat de consument blijft veranderen en de stad zich hier continu op moet aanpassen.’

‘Gebeurt dit niet, dan haakt de consument af of gaat hij naar een andere stad’, aldus Jann de Waal, CEO bij Info.nl en voorzitter van de expertgroep Shopping (Promotion) Platform. ‘Data moeten de inzichten bieden om de consument te kunnen binden. En niet alleen de winkels, want met hetzelfde dataplatform kunnen gemeenten ook werken aan een betere binding met hun burgers.’

Samenwerking is cruciaal
Het goede nieuws is dat de benodigde data al in grote hoeveelheden aanwezig zijn, meldt de groep. ‘En ze worden ook al gebruikt, maar dan geïsoleerd en voor één specifiek doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een retailer met een eigen lokaal loyaliteitsprogramma. Zo stromen er heel veel data door de stad zonder dat ze volledig benut worden, terwijl juist de combinatie van data binnen de stad waarde oplevert. Maar daarvoor is wel samenwerking nodig, en dus een open dataplatform. Bedrijfseconomisch is dit ook veel slimmer dan steeds opnieuw het wiel uitvinden.’

Een open dataplatform overstijgt commerciële doelen, kan zeker ook maatschappelijke doelen dienen en is veel meer een maatschappelijke faciliteit, aldus de experts. ‘Vanuit die gedachte ligt een actieve, faciliterende rol van de lokale overheid voor de hand. Het behoort immers net zo goed tot de lokale infrastructuur als tot het wegennet en straatverlichting. Het ontbreekt nu alleen nog totaal aan uniforme afspraken over het ontsluiten van data in steden, het eigenaarschap en - erg belangrijk - de borging van privacy. Die afspraken moeten er wel komen, en daarvoor moeten heel wat stakeholders om de tafel.’

‘De expertgroep onderzoekt nu wat er nodig is om met zo’n veelheid aan stakeholders te komen tot generieke afspraken over het aanbieden en ontvangen van data en informatie’, zegt Enny van de Velden, chief commercial officer bij CCV Group en gastvrouw van de expertgroep. ‘Afspraken die ervoor moeten zorgen dat de gebruikers van de informatie zich meer bezig kunnen houden met de inhoud van de informatie dan met de manier waarop data worden verstuurd, beheerd of beschermd. Onderwerp van deze afspraken zijn bijvoorbeeld privacy, eigenaarschap, governance, beheer en (veilige) infrastructuur.’

Dit artikel is onderdeel van een reeks over de bluepapers van ShoppingTomorrow. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers van de verschillende expertgroepen los te downloaden.