Twinkle | Digital Commerce

Marktplaatsverbod realiteit voor veel webwinkeliers

2017-05-27
180101
  • [nieuws]
  • 1:51

Bijna één op de vijf Europese webwinkeliers heeft te maken met een marktplaatsverbod, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Betrokken ondernemers mogen producten niet op Amazon, eBay of soortgelijke platformen aanbieden.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie publiceerde gisteren de eerste resultaten van een sectoronderzoek over e-commerce. Het onderzoek werd in mei vorig jaar opgezet, ter aanvulling op wetgevingsvoorstellen om tot een ‘digitale eengemaakte markt’ te komen.

Transparantie
De Commissie heeft informatie verzameld van een kleine achttienhonderd online verkopers en daarbij ongeveer achtduizend distributieovereenkomsten geanalyseerd. Ze concludeert allereerst dat e-commerce in belangrijke mate bijdraagt aan prijstransparantie en – concurrentie, zowel aan de vraagkant als aan aanbodzijde.

Selectieve distributie en rechtstreekse online verkoop
Het voorlopig verslag wijst ook op een aantal zakelijke praktijken die de online concurrentie kunnen beperken. ‘Fabrikanten hebben op de groei van e-commerce gereageerd door een aantal praktijken in te voeren waarmee zij de distributie van hun producten en de positionering van hun merken beter kunnen controleren’, constateert de Commissie. ‘Selectieve distributiestelsels waarbij producten uitsluitend door vooraf geselecteerde verkopers mogen worden verkocht, worden steeds vaker gebruikt en de rechtstreekse onlineverkoop door de fabrikant aan de consument neemt toe.’

Contractuele beperkingen
Fabrikanten maken in hun distributieovereenkomsten ook steeds vaker gebruik van contractuele verkoopbeperkingen.

In het verslag wordt geconstateerd dat:

  • meer dan twee op de vijf detailhandelaren te maken hebben met een of andere vorm van prijsaanbeveling of prijsbeperking door fabrikanten;
  • het bijna één op de vijf detailhandelaren contractueel verboden is op online marktplaatsen te verkopen;
  • het bijna één op de tien detailhandelaren contractueel verboden is aanbiedingen te plaatsen op prijsvergelijkingssites;
  • meer dan één op de tien detailhandelaren verklaren dat hun leveranciers contractuele beperkingen opleggen aan grensoverschrijdende verkoop.

De beperkingen zijn in het diagram hieronder gevisualiseerd:


Distributieovereenkomsten opnieuw bekijken

‘Het verslag moet ondernemingen ertoe aanzetten hun bestaande distributieovereenkomsten opnieuw te bekijken en in overeenstemming te brengen met de EU-mededingingsregels als die daaraan niet voldoen’, schrijft de Commissie. Belanghebbenden hebben vanaf nu twee maanden de tijd om opmerkingen te maken over de bevindingen van het sectoronderzoek, aanvullende informatie in te dienen of andere problemen aan te kaarten. Het eindverslag wordt in het eerste kwartaal van 2017 verwacht.

Geoblocking
Eerder dit jaar constateerde Brussel al dat geoblocking wijdverbreid is in de Europese e-commerce.