Twinkle | Digital Commerce

Brussel: ‘Geoblocking wijdverbreid in Europese e-commerce’

2017-11-11
180101
  • 1:45

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 38 procent van de online retailers geoblocking toepast. Doorgaans weigeren ze simpelweg om aan andere EU-landen te leveren, soms zijn ze daar contractueel toe gedwongen.

De Europese Commissie heeft haar eerste bevindingen van een voortdurend onderzoek naar geoblocking gepubliceerd. ‘Deze praktijk belet consumenten om binnen de Europese Unie online consumptiegoederen aan te schaffen en toegang te krijgen tot digitale content’, verklaart het dagelijks bestuur van de Europese Unie. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 1.400 bedrijven.

Detailhandel
Van de respondenten uit de detailhandel maakt 38 procent gebruik van geoblocking. Het gaat om online verkopers van consumptiegoederen, zoals kleding, schoenen, sportartikelen en consumentenelektronica. ‘Bij deze producten komt geoblocking er meestal op neer dat wordt geweigerd om in het buitenland te leveren’, schrijft de Europese Commissie. ‘Andere methodes die worden gehanteerd, zijn weigeringen om betalingen vanuit het buitenland te accepteren en, in mindere mate, re-routing en het blokkeren van de toegang tot websites.’

Contractuele beperkingen
In de meeste gevallen is geoblocking door online detaillisten het gevolg van eenzijdige zakelijke keuzes van detailhandelaren. ‘Toch maakt 12 procent van de detailhandelaren minstens voor één productcategorie uit hun assortiment melding van contractuele beperkingen om aan het buitenland te verkopen’, tekent de commissie aan. Onder digitale content providers komt geoblocking nog vaker voor. Daarbij gaat het om niet minder dan 68 procent van de bedrijven.

Beperking van de mededinging
Geoblocking, uitsluiting op basis van locatie of woonplaats, beperkt de mededinging niet per se. Integendeel, legt de Commissie uit: ‘In sommige gevallen (ongeveer 1 op de 8 dus bij de detailhandelaren, red.) blijkt geoblocking verband te houden met overeenkomsten tussen leveranciers en distributeurs. Dit soort overeenkomsten kan een beperking zijn van de mededinging op de interne markt - en een inbreuk op de EU-mededingingsregels. Of dit het geval is, moet echter telkens voor iedere zaak apart worden beoordeeld. Wanneer geoblocking daarentegen gebaseerd is op eenzijdige zakelijke beslissingen van een bedrijf om niet aan het buitenland te verkopen, is het duidelijk dat het EU-mededingingsrecht niet van toepassing is op dit soort gedragingen van een niet-dominant bedrijf.’