Twinkle | Digital Commerce

Nederlander wil weten wat retailer met zijn data doet

2017-05-27
180101

De meeste Nederlandse consumenten delen liever geen persoonlijke gegevens met retailers. De bereidheid is de afgelopen jaren afgenomen. Twee op de drie Nederlanders willen wél data verstrekken als duidelijk is wat ermee gebeurt.

Die conclusies trekt ABN Amro in het rapport ‘Big data in retail bezien vanuit klantperspectief’. De bank liet daartoe de afgelopen twee maanden vijftienhonderd Nederlandse consumenten ondervragen.

Online winkeliers versus fysieke winkeliers
Hun bereidheid om gegevens te delen is bij online winkeliers kleiner dan bij fysieke winkeliers. Uit het rapport: ‘Klanten zijn bepaald niet happig om persoonlijke informatie met winkeliers te delen. Gaat het om fysieke winkels, dan zegt 57 procent dit doorgaans “niet” of “zeker niet” te willen. Bij online winkels ligt dit percentage met 60 procent nog iets hoger. Veel consumenten zijn hierin behoorlijk vastberaden.’ Naarmate de leeftijd vordert wordt de bereidheid minder, vrouwen zijn over het algemeen iets terughoudender dan mannen.

Bereidheid afgenomen
De bereidheid persoonlijke informatie te delen is de laatste twee jaar ‘duidelijk gedaald’, aldus ABN Amro. Mensen tot 30 jaar staan er weliswaar meer voor open data te delen, de oudere groepen zeggen per saldo allemaal daar minder toe bereid te zijn. Volgens de bank hangt dit samen met de opkomst van digitale marketingtechnieken en de daarbij behorende targeting, die als schending van de privacy kan worden ervaren. Ook wijst de bank op aandacht in de media over onder andere datalekken, wifi tracking en koppeling van bestanden. Ondertussen is sprake van de bekende privacyparadox: ‘De praktijk is weerbarstiger’, schrijft ABN Amro. ‘Het onbehaaglijke gevoel van consumenten staat soms in schril contrast met het gemak waarmee ze hun persoonsgegevens weggeven.‘

Doel duidelijk
De bereidheid om data te delen wordt veel groter als consumenten weten wat ermee wordt ondernomen, blijkt uit het onderzoek. ‘Zodra winkeliers hier open over zijn, blijkt ruim twee derde van ondervraagden bereid om persoonlijke informatie met hen te delen. Een aanzienlijke verbetering. Alle doelgroepen vinden transparantie belangrijk, maar ouderen zeker. Hun bereidheid om informatie te delen is immers van nature lager. Daarom is het zaak dat retailers duidelijk en eerlijk communiceren over het doel van de data, en uitleggen waarom het relevant is dat zij deze informatie ontvangen. ABN Amro verwacht dat winkeliers hier meer aandacht aan gaan besteden.’

Dataproject starten
ABN Amro geeft in het rapport ook advies aan retailers die een dataproject willen opstarten. ‘Bedenk dat het in beginsel geen technische kwestie is’, houdt de bank hun voor. Data combineren van bijvoorbeeld sociale media, klantenkaarten, promotionele acties en de omloopsnelheid van producten is volgens ABN Amro eenvoudiger dan het in eerste instantie lijkt. ‘Analyseer het surfgedrag in uw webshop. Bied gratis wifi aan in uw winkel, bekijk welke route klanten nemen en bepaal of deze beter kan. Bij welke schappen blijven consumenten het langste staan? Optimaliseer uw productassortiment in verschillende regio’s door demografische informatie met uw kassagegevens te vergelijken. Als u vanuit een beginsituatie stapsgewijs verschillende acties onderneemt, zijn de mogelijkheden groot.’

U kunt het rapport van ABN Amro kosteloos downloaden op de site van de bank.

____________________

Data Driven Commerce
Volgende week donderdag, op 18 februari,vindt de eerste editie plaats van het congres Data Driven Commerce. Op het programma staan presentaties van onder andere Google, Adidas, Nespresso, Optimizely en Philips. Ook wetenschappers Viktor Mayer Schönberger (Oxford University) en Katherine Kutcherenko (Nyenrode Executive Education) geven een presentatie. Johan Keurentjes (De Nieuwe Zaak) is dagvoorzitter.

____________________