Twinkle | Digital Commerce

Voorlopig akkoord over Europese privacywet

2017-11-11
180101
  • 1:36

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben voorlopige overeenstemming bereikt over een privacyverordening. Thuiswinkel.org zegt de tekst nog goed te bestuderen, meer specifiek de passages over persoonsgegevens. ‘The devil is in the detail'.

In Brussel wordt al jaren gesleuteld aan een Algemene Verordening Gegevensbescherming, die een bestaande Europese richtlijn uit 1995 en daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. De laatste weken zijn de betrokken instituties snel dichter bij elkaar gekomen. Twee jaar na de definitieve vaststelling, die nog moet volgen, treden de nieuwe regels in de hele EU in werking. De lidstaten hoeven ze niet te implementeren in hun nationale wetgeving, wat nog ruimte zou laten voor variatie.

Cross-border e-commerce
Thuiswinkel.org en koepelorganisatie Ecommerce Europe zijn blij met de aanstaande uniformering, die kan zorgen voor een gelijker speelveld, meer vertrouwen bij webshoppers en daarmee voor een impuls van cross-border e-commerce. In de privacyverordening zijn onder meer regels opgenomen over het inzage- , correctie en verwijderingsrecht van burgers, de verplichte aanstelling van een privacy officer (onder voorwaarden) en een Europese meldplicht datalekken. Profiling wordt apart geadresseerd (milder regime) en er zijn boetes bepaald voor bedrijven in overtreding; maximaal 4 procent van de jaaromzet, aldus Jan Philipp Albrecht tegen de NOS. Hij is de hoofdonderhandelaar van het Europarlement.

Persoonsgegevens
Thuiswinkel.org onderzoekt nog wanneer en hoe bedrijven volgens de nu voorliggende tekst toestemming moeten vragen voor gegevensverwerking. Op de eigen site schrijft de belangenvereniging: ‘Het is belangrijk dat webwinkels duidelijk zijn in hun uitleg over welke consumentengegevens zij verwerken. Niet alle gegevens zijn daarbij even privacygevoelig. Thuiswinkel.org streeft ernaar dat er onderscheid komt tussen verschillende soorten gegevens en de verwerking ervan. Het verwerken van gewone persoonsgegevens moet relatief eenvoudig blijven, terwijl expliciete toestemming van de consument nodig moet zijn voor privacygevoelige gegevens. Op dat punt gaan we de tekst nog goed bestuderen.’

In het nieuwe nummer van Twinkle vindt u een uitgebreid artikel over de nieuwe privacyrichtlijn.