Twinkle | Digital Commerce

CBS rapporteert flinke groei aantal kopers

2017-05-27
180101
  • [nieuws]
  • 1:28

Hoewel een ruime meerderheid van de Nederlanders al online kocht, is het aantal webshoppers dit jaar nog flink gegroeid, ook procentueel: 77 procent van de consumenten koopt nu online, tegenover 74 procent vorig jaar.


Dat blijkt uit een cijferbericht van het CBS. Het aandeel webshoppers is in alle leeftijdscategorieën gegroeid, met uitzondering van de lichte teruggang onder de 12 tot 25-jarigen. In onderstaand staafdiagram is te zien dat de participatie bij met name 65-plussers flink is gegroeid.

Senioren
Van de 65- tot 75-jarigen kocht dit jaar 56 procent online, versus 51 procent vorig jaar. Van de 75-plussers koopt nu 22 procent online, versus 20 procent een jaar geleden. Het nog altijd relatief lage percentage bij de oudste Nederlanders maakt duidelijk dat daar voor online retailers nog groeiperspectief zit.

Mannen actiever dan vrouwen
Uit de cijferverzameling van het CBS blijkt ook dat Nederlandse mannen actievere webshoppers zijn dan Nederlandse vrouwen. ‘Zij kopen vaker online en geven gemiddeld ook meer geld uit’, rapporteert het bureau. Zo heeft 9 procent van de mannen meer dan tien keer iets online gekocht in de afgelopen drie maanden, tegenover 4 procent van de vrouwen. Ook gaf 9 procent van de mannen en slechts 4 procent van de vrouwen in die periode duizend euro of meer uit (in totaal). Mannen kopen online vaak duurdere soorten producten of diensten dan vrouwen, zoals elektronica, software, hardware of financiële producten.

Webwinkelproblemen
Het CBS presenteert vanochtend ook cijfers over de problemen die Nederlanders ondervinden bij het ‘e-shoppen’. Bijna vier op de tien webshoppers zegt daar in de afgelopen 12 maanden mee te maken te hebben gehad. Late levering wordt met afstand het vaakst genoemd, gevolgd door technische problemen en verkeerd geleverde of beschadigde producten.