Twinkle | Digital Commerce

ACM neemt pakketvervoerders onder de loep

2017-11-11
180101
  • 1:11

De Autoriteit Consument & Markt start een onderzoek naar de groeiende markt voor pakketdiensten en -vervoerders. De ACM wil in kaart brengen hoe deze markt verandert als gevolg van online verkopen en cijfers daarover leveren aan Brussel. Belangrijke vraag: is er sprake van een gelijk speelveld?

De ACM gaat zelf informatie opvragen bij de verschillende marktpartijen. Daarnaast is een consultatieronde gestart, die op 1 november afloopt. ‘Op dit moment weten we niet wat we niet weten’, schrijft de autoriteit op haar website. ‘Daarom vraagt ACM ook om een reactie van u. Denk met ons mee en voorzie ons van informatie.’

Oproep
Iedereen met marktkennis of - ervaring mag zijn inzichten daarover delen. Aanbieders en afnemers (en vertegenwoordigers daarvan) worden specifiek uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek.

Mededinging
De ACM wil de impact van e-commerce op de pakketmarkt inventariseren en een oordeel vormen over de mededinging. ‘Is er sprake van een gelijk speelveld of ervaart u concurrentieproblemen op de markt voor pakketdiensten en pakketvervoersdiensten?’, is een van de vragen die voorligt.

Info voor Brussel
Daarnaast wil de autoriteit adequate informatie leveren aan de Europese Commissie, die een onderzoek is gestart naar de markt voor grensoverschrijdend pakketvervoer. De ACM gaat inventariseren of zich bij nationale spelers problemen voordoen op dit punt.