Twinkle | Digital Commerce

Wat u moet weten over transactievalidering in affiliatemarketing

2017-05-28
180101
  • 3:06

Bij affiliatemarketing verwijzen partijen online gebruikers door naar andere websites, met als doel leads te genereren. De partijen die dit doen worden hiervoor vervolgens beloond. Hoe en of die transactie door een bepaalde partij is gerealiseerd wordt getoest voorafgaand aan de beloning. Deze transactievalidering hoort tot een van de belangrijkste to-do's van een affiliatemarketingmanager. Maar hoe verloopt dit proces? Waar moet u op letten? Hoe worden de transacties correct toegewezen?

Tekst: André Schimmel

Identificatie van aankopen op besteld-bedankt-pagina
Een webshopper kan een winkelmandje vullen, maar er op het laatst voor kiezen toch niets te kopen en het mandje te laten staan. In zo’n geval wordt er dus wel doorgeklikt naar de webshop - misschien via verschillende partners-, producten worden aangeklikt, maar er wordt niets gekocht. Om een dergelijke situatie waarbij geen verkoop is gedaan te onderscheiden van een daadwerkelijke verkoop is het zaak om de verkopen in het systeem van een detailhandelaar met de gegevens vanuit het betreffende affiliatenetwerk met elkaar te vergelijken. Voor een correcte toewijzing is in zo’n geval bijvoorbeeld een ID per verkoop nodig. Deze ID wordt al in de conversiepixel op de besteld-bedankt-pagina van de adverteerder aan het trackingsysteem samen met de bestelwaarde verwerkt. Hierdoor is de identificatie en correcte toewijzing van de verkoop mogelijk en is het tijd om de provisietoewijzing te verwerken.

Handmatig of automatisch transacties afhandelen?
Er zijn twee verschillende manieren om transacties af te handelen. Je kunt ze handmatig één voor één in het netwerk verwerken of via een import in het systeem opnemen. Hoe groter en complexer het affiliateprogramma is, hoe meer het de moeite waard is om importlijsten in de vorm van een Excel-bestand te uploaden. Een belangrijke factor in het validatieproces is de verwerkingstijd van de transactie. Hier wordt in feite onderscheid gemaakt tussen leads en sales. Als het om leads gaat waarvan de validiteit direct kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld door een double-opt-in bij een kansspel), kan de provisie één keer per week worden verstrekt voor de afgelopen zeven dagen. Maar in andere gevallen speelt bijvoorbeeld mee dat er tijd zit tussen ontvangst en betaling van producten, net zoals de verzendtijd van de producten en de herroepingstermijn. Dit proces kan meerdere weken in beslag nemen. Daarom raden we aan om transacties die ten minste langer dan twee weken geleden hebben plaatsgevonden op te nemen bij de uitkering van de provisie.

Als de verwerking van de sales in het afilliatenetwerk niet binnen een - bij de start van het programma overeengekomen - herroepingstermijn plaatsvindt, worden de transacties automatisch bevestigd en goedgekeurd. Deze worden dan automatisch vrijgegeven voor uitbetaling, ook als dat later niet terecht blijkt. Houd daarom altijd de oudste openstaande transactie in het oog om deze situatie te vermijden. Foutief uitbetaalde provisies kunnen over het algemeen alleen met actieve medewerking van de affiliate worden teruggekregen en dat kost tijd die effectiever te besteden is.

Optimalisatie door leerzame transactievalidering
Aan de hand van de het valideringsproces kunt u belangrijke affiliates onderscheiden op basis van bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld de storno-percentages. Afzonderlijke publishers met een hoog storno-percentage kunnen zo worden herkend en eventueel van een partnerprogramma worden uitgesloten. Bovendien kunnen de omzetten van de publisher worden geanalyseerd en kunnen meer (passende) voorwaarden worden overeengekomen. Daartoe behoren bijvoorbeeld exclusieve acties met bepaalde publishers om de performance te stimuleren. Een andere optimaliseringsmaatregel is tracking van nieuwe klanten aan de hand van leads. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande klanten en nieuwe klanten, waardoor u acties gerichter kunt uitzetten, bijvoorbeeld bij het aanbieden van bepaalde producten of korting.

Nauwkeurige transactievalidering zorgt voor inzicht en efficiëntie
De transactievalidering is in de affiliatemarketing een van de meest belangrijke taken. Dit proces moet goed gestructureerd en nauwkeurig worden uitgevoerd om onnodige kosten te vermijden. Door een regelmatig en nauwkeurig uitbetalingsproces kunnen foutieve toewijzingen worden voorkomen. Bovendien worden belangrijke inzichten verworven door het analyseren van de partners, waardoor een succesvol affiliateprogramma kan worden uitgevoerd. Niet eenvoudig, maar wel realiseerbaar.

André Schimmel is managing director van Quisma Nederland.