Twinkle | Digital Commerce

Voorraad- en levertijdinformatie: wat wil de consument?

2017-05-28
1000569
  • 2:52

Simtrec onderzocht de logistiek van 550 webwinkels in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Daarnaast werd ruim duizend Nederlandse webshoppers naar hun mening gevraagd over de logistiek die webshops bieden.
 
Namens Simtrect schrijft Roland Slegers voor Twinkle een reeks artikelen over de onderzoeksbevindingen. Hieronder vindt u een artikel over de voorraad- en levertijdinformatie die webwinkels bieden.
 
Tekst: Roland Slegers
 
Wat in het algemeen opvalt, is dat de Nederlandse webshops op enkele vlakken voorop lopen in vergelijking met andere landen en daarmee in de logistieke Champions League verkeren. Op andere vlakken binnen de logistiek loopt men internationaal gezien juist ver achter en bivakkeeert men in de achterhoede van de amateurklasse. Hierin zitten voor de webshops grote risico’s; met de internationalisering van online retail dreigen ze de boot te missen.

In dit artikel ga ik dieper in op de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot voorraad- en levertijdinformatie.

Om te beginnen: welke voorraad- en levertijdinformatie geven Nederlandse webshops over producten vóórdat de klant ze aan het winkelmandje toevoegt? Hieronder ziet u het informatieniveau in de afgelopen jaren:

Hieronder wordt het Nederlandse informatieniveau afgezet tegen dat van vier andere landen (Duitsland, Groot-Brittannie, Frankrijk en België) in 2013:
 

Als we kijken naar de totalen (geeft de webshop enige vorm van voorraad- en/of levertijdinformatie?), dan zien we dat de Nederlandse webshops het hoogst scoren en dat de Belgische webshops behoorlijk achterblijven. De Nederlandse webshops draaien hier in de top van de Champions League mee.

De verschillen op de totalen tussen andere landen zijn klein. Wel zien we dus veel verschillen in de wijze waarop informatie wordt gegeven; bij de Franse en Britse webshops is er een balans tussen het enkel geven van voorraadinfo en het geven van zowel voorraad- als levertijdinfo. Bij de Duitse webshops gaat het vooral om het bieden van voorraadinfo en bij de Nederlandse webshops om het zowel bieden van voorraad- als van levertijdinformatie.

Belang van voorraadinformatie
Hoe belangrijk is het voor de Nederlandse webshopper om tijdens het online winkelen te kunnen zien of een artikel op voorraad is?

Voor vrijwel alle consumenten (93 procent) is het (zeer) belangrijk om te kunnen zien of een artikel op voorraad is. Verder valt in het rapport onder andere de verdere verdieping te lezen over welke levertijd acceptabel is wanneer een artikel niet op voorraad is. In ieder geval is het zo dat slechts 8 procent van de online consumenten niet bereid is om te wachten tot een artikel op voorraad is. Betrouwbare en duidelijke informatie wint het hier dus van snelheid. Nu rijst de vraag of dit ook hetgeen is waar webshops op inspelen. De antwoorden hierop zijn te vinden in het onderzoekrapport.

Best practice voorraad en levertijd
Een mooi voorbeeld van hoe een webshop informatie kan geven over een product, voordat het in het mandje wordt gelegd, biedt Otto:
 
Otto geeft aan of een product op voorraad is of niet. Als u meer over de levertijd wilt weten, verschijnt na een enkele klik een pop-up met relevante informatie daarover.
 
Conclusie
Voor online consumenten is voorraad- en levertijdinformatie van groot belang bij de overweging om al dan niet tot aanschaf van een product over te gaan. De aanname dat consumenten alles direct willen hebben kunnen we verwerpen. We concluderen namelijk dat slechts 8 procent van de Nederlandse webshoppers niet wil wachten tot een artikel op voorraad is.

Dit artikel is het tweede van een reeks artikelen over het onderzoek van Simtrec. Het introductieartikel vindt u hier.
 
Voor vragen over het rapport of het opvragen ervan kunt u hier terecht.


Foto: Hand truck with a boxes isolated on white background, Shutterstock.com