Twinkle | Digital Commerce

Bindende reclamecode voor advertenties op sociale media

2017-11-11
600395

De Reclamecode Social Media is vandaag aangenomen. De regels gaan vanaf 1 januari gelden voor alle adverteerders, waaronder webwinkels. Bij het verspreiden van commerciële boodschappen via blogs, fora en sociale netwerken moeten zij straks op het wervende karakter wijzen.

‘De Code geeft het bedrijfsleven handvatten bij het ontwikkelen van reclamecampagnes met gebruik van social media als Facebook en Twitter’, vat initiatiefnemer DDMA de strekking samen. Ook Thuiswinkel.org en de Bond van Adverteerders (BVA) waren betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe regels. Ze werden vandaag aangenomen door het bestuur van de Stichting Reclame Code.Duidelijk communiceren
Volgens Prisca Ancion, directeur van de Stichting Reclame Code, is het voor consumenten ‘soms volstrekt onduidelijk dat bedrijven betalen voor berichten op social media’. De nieuwe code verbiedt deze praktijk niet, maar verplicht adverteerders wel om hier duidelijk over te communiceren.

#paid #spon en #adv
Hoe ze die helderheid moeten bieden staat niet expliciet voorgeschreven. Wel worden suggesties gedaan, zoals voor Twitter het gebruik van hashtags als #paid #spon en #adv. Voor persoonlijke blogs, reviews en reacties op fora zijn zinsnedes als ‘Het bedrijf/merk X stimuleerde mij tot dit bericht’ als bruikbare opties.

Klachtprocedure
De Reclamecode Social Media (pdf-download) wordt onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en daarmee bindend voor alle adverteerders. Tegen ovetreders kunnen klachten worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. Die kan geen sancties opleggen, maar wel aan naming & shaming doen. Als de Commissie klachten blijft ontvangen over een adverteerder kan ze naar de Consumentenautoriteit stappen, die boetes kan opleggen.