Twinkle | Digital Commerce

Regelgeving: succes- of faalfactor?

2017-05-26
180101
  • 1:53

Regels uit de tijd van vóór het internet hielden mij vandaag bezig. Regels uit de tijd dat je nog op moest staan om je zwart-wittelevisie aan te zetten. En die regels bestaan nog echt ook. Zo moet je als je online aan consumenten sterke drank wilt verkopen een fysieke vestiging hebben met bestemming detailhandel. Dat zegt de Drank- en Horecawet. Die wet stamt waarschijnlijk nog uit de tijd van de drooglegging. Of deze: waarom betaal je het verlaagde btw-tarief voor boeken in de winkel en 21 procent btw als je een boek downloadt in een online store? Schiet mij maar lek.

Door: gastblogger Martijn Hos

Techniekneutrale regels
Het is een feit dat de Rijksoverheid toetst of nieuwe wetgeving wel voldoende toekomstbestendig - in jargon: techniekneutraal - is. Dat is goed, maar naast het wegnemen van de regels van vóór het internet moeten twee dingen gebeuren om online ondernemerschap blijvend een kans te geven:

1. Nationale koppen schrappen

Ten eerste moeten twee Nederlandse toevoegingen aan Europese regels – ook wel: nationale koppen – worden geschrapt. Nationale koppen zorgen er kort gezegd voor dat Nederlandse webwinkels een concurrentieachterstand hebben ten opzichte van hun buitenlandse collega’s. Het gaat om:

- De ongelimiteerde wettelijke garantietermijn bij non conformiteit (artikel 7:17 en 7:23 BW).
- Het verbod op vooruitbetaling van meer dan 50% bij consumentenkoop van zaken (artikel 7:26 lid 2 BW).

2. Anytime, anyplace, anywhere
Daarnaast - en eigenlijk nog belangrijker - moeten (toekomstige) regels instand shopping faciliteren. Daarbij kopen consumenten anytime, anyplace, anywhere met glasses en watches. En in de toekomst mogelijk zelfs zonder interface. Regels moeten dergelijk koopgedrag faciliteren of op zijn minst niet in de weg zitten.

Ondernemen tot je een ons weegt

Voor Shopping2020 worden in de Expertgroep Online Ondernemen de succes- en faalfactoren voor webwinkels in kaart gebracht. Belangrijker is natuurlijk het antwoord op de vraag: hoe gaan we de faalfactoren beleidsmatig aanpakken? Maar dat is voor later. Voor nu, je kunt online ondernemen tot je een ons weegt, maar als regels niet meewerken wordt het nooit een succes.

Martijn Hos is manager beleid & belangen bij Thuiswinkel.org. Deze posting verscheen eerder op het weblog van Shopping2020, het Nederlandse onderzoeksprogramma over de toekomst van (online) winkelen.

Foto: Hand writing Know The Rules with red marker on transparent wipe board, Shutterstock.