Twinkle | Digital Commerce

Brits kabinet: ‘Maak huizen van winkels in de periferie’

2017-11-08
180101
  • 1:38

Het Britse kabinet zou graag zien dat lokale overheden het winkelaanbod concentreren. Nick Boles, staatssecretaris voor planologie, zegt winkeliers toestemming te willen geven om hun panden als woningruimte te laten gebruiken.

Boles legt in The Sunday Times uit dat het winkelgedrag van consumenten zeer snel verandert als gevolg van allereerst de opkomst van online shopping en daarnaast door veranderingen in levensgewoonten en werkpatronen van mensen.

Bundelen in de binnenstad
‘We moeten creatief nadenken over de perspectieven van binnensteden in deze nieuwe tijd’, zegt de staatssecretaris in de zondagkrant. ‘We willen het lokale bestuur aanmoedigen om retailactiviteiten te bundelen in de belangrijkste winkelstraten in het hart van hun stad. Daarnaast willen we relaxter omgaan met panden die nu onderbenut zijn.’

Digitale mogelijkheden
Boles’ opmerkingen oogstten de nodige kritiek; het probleem zou niet zozeer zijn dat fysieke winkels hun relevantie verliezen, tekende de Britse vaktitel Internet Retailing bijvoorbeeld uit de mond van Venda’s CEO Eric Abensur op, als wel dat detaillisten niet weten hoe ze digitale mogelijkheden kunnen toevoegen. Het simpelweg schrappen van winkelbestemmingen zou dan ook geen oplossing zijn.

Lokaal plan
Tom Ironside, directeur bij het British Retail Consortium, ziet wel voordelen in de transformatie van winkels in huizen, zeker in perifere gebieden. ‘Behalve wettelijke mogelijkheden om vibrant shopping te garanderen, is er steeds ook behoefte aan een lokaal plan’, tekende hij aan.

Leegstand in Nederland
Ook in ons land neemt de winkelleegstand toe, onder andere door de opkomst van e-commerce en de economische crisis. Cor Molenaar sprak begin vorig jaar de verwachting uit dat één op de drie Nederlandse winkels de deuren binnen vier jaar zou moeten sluiten. De buitengewoon hoogleraar reageerde afgelopen december dan ook verheugd op een vonnis van de Raad van State. Die oordeelde dat gemeenten voorafgaand aan de bouw van een nieuw winkelcentrum een actuele inschatting moeten maken van de toekomstige leegstand die daaruit volgt. Bovendien moeten ze motiveren waarom die leegstand acceptabel zou zijn.