Twinkle | Digital Commerce

Belgische webwinkels zien miljardenomzet weglekken

2017-05-27
350265
  • 1:20

Belgische webwinkeliers zien dit jaar per saldo bijna anderhalf miljard euro in de zakken van buitenlandse concurrenten verdwijnen. Dat is meer dan de webomzet die ze zelf boeken en die deels te danken is aan buitenlandse shoppers.
         
Dat blijkt uit een extrapolatie van het Gentse internetmarketingbureau Wijs. Het bureau becijferde dat de omzet van Belgische webwinkels dit jaar naar verwachting uitkomt op een kleine 1,4 miljard euro, terwijl Belgische consumenten ruim het dubbele zullen besteden online. Het gat van zo’n anderhalf miljard euro komt ten goede aan webshops uit andere landen:Belgische webwinkels zijn relatief afhankelijk van buitenlands koperspubliek (zoals al eerder bleek):Maar Belgen zelf kopen en masse online over de grens, vooral omdat producten alleen daar verkrijgbaar of goedkoper zijn. In onderstaande figuur is te zien dat 43 procent van de Belgen te boek staat als webshopper. Van deze groep koopt ruim de helft (56 procent) wel eens online in het buitenland, dat is 24 procent van alle Belgen. Liefst 10 procent van alle Belgen koopt alleen online in buitenlandse webshops:Belgische webshoppers besteden al met al dus meer over de landsgrenzen dan erbinnen, aldus Wijs. In zijn uitgebreide rapport over ‘E-commerce in Belgium’ (121 pagina's) gaat het bureau nader in op de achterstand die Belgische webverkopers hebben goed te maken.

U kunt het rapport van Wijs downloaden via onderstaande link (pdf):


Size: 9.4M bytes Modified: 2 June 2016, 10:24